Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska

Obejrzyj


Kalendarz modlitw 13 maja

INTENCJA:


Abyśmy odznaczali się na podobieństwo Maryi czcią dla słowa Bożego, które jest jasnym wyrazem Bożej miłości do nas


«Jeśli wracam na drogę prawdy, to przez nieskończone miłosierdzie Boga, a nie moją zasługę...» (14.11.1837, Grande Trappe)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

br. Jan Nawrocki 1956 Chicago, USA
ks. Bernard Hayes 2015 Kitchner, Kanada

URODZINY:

ks. Janusz Gądek 1960 Polska
ks. Piotr Gastoł 1985 Polska

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za naszą misję w Tanzanii
2. Za naszych zmarłych i żyjących dobroczyńców
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Sosnowcu