Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska
  • 1
  • 2
Prev Next

Kapituła prowincjalna

Co to jest Kapituła?

Kapituła prowincjalna jest spotkaniem delegatów zakonnych zgromadzonych w celu zajęcia się ważnymi sprawami prowincji. Zbiera się raz na trzy lata. Reprezentuje wszystkich zakonników i stanowi najwyższą władzę w prowincji.
Dokonuje krytycznej oceny życia wspólnoty z perspektywy charyzmatu, misji i apostolatów oraz ocenia i wyznacza możliwości rozwoju prowincji na przyszłość.

Modlitwa za kapitułę.

Zmartwychwstały Jezu Chryste, ześlij na ojców kapitulnych Twego Ducha i obdarz ich darem mądrości i rozumu, darem rady i męstwa, darem umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej, aby poznali, jaka jest wola Boża i jakie jest powołanie zmartwychwstańców w dzisiejszych czasach. Spraw Panie Jezu, aby ojcowie kapitulni dzięki łasce Ducha Świętego pragnęli czynić wszystko na chwałę Bożą, dla zbawienia ludzi i dla wzrostu Zgromadzenia. Amen.

 

Dekret zwołujący KP 2016Dekret zwołujący KP 2016

 

PRZYGOTOWANIA DO KAPITUŁY

Komisja przygotowująca Kapitułę rozsyła do wszystkich Współbraci materiały, w celu podjęcia dyskusji oraz do osobistej refleksji. Po rozmowach we wspólnotach lokalnych, zakonnicy przysyłają swoje propozycje i uwagi, które zostaną podjęte w czasie Kapituły.

Delegaci na kapitułępdf

 


Kalendarz modlitw 8 sierpnia

INTENCJA:


Aby idea Bogdana Jańskiego wspólnot chrześcijańskich, które żyją w miłości prawdą objawioną przez Jezusa prowadziła do zakładania żywotnych i widocznych wspólnot lokalnych, co jest istotnym elementem posłannictwa Zgromadzenia (art. 135)


«Wyznanie otwarte jest już połową poprawy i całym tytułem do przebaczenia» (KW, 15)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Józef Hube 1891 Rzym, Włochy
ks. Jan Műller 1973 Kościerzyna, Polska

URODZINY:

ks. Andrzej Kurek 1954 Polska

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz za tych wszystkich, którzy polecali się naszym modlitwom
2. O większą wierność Konstytucjom i Statutom Prowincjalnym
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Krokowej