Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska
  • 1
  • 2
Prev Next

Dzień VI i VII

Zakończenie kapituły!

Ciąg dalszy prac w komisjach kapitulnych. Na sesjach plenarnych pierwsze i drugie czytania propozycji uchwał i apeli. Wybory komisji wyborczej oraz trzech delegatów na kapitułę generalną (ks. Andrzej Mądry CR, ks. Andrzej Sosnowski CR, ks. Zygmunt Waz CR). Wypracowanie postulatów na kapitułę generalną. W środowy wieczór uroczystą Eucharystią i Te Deum zakończyliśmy XXI Kapitułę Polskiej

 

Dzień V

Ciąg dalszy prac w komisjach kapitulnych. Dzisiaj także kapituła przyjęła sprawozdanie ekonoma prowincjalnego oraz komisji rewizyjnej. Zauważalne jest pierwsze zmęczenie współbraci, nie umniejsza to jednak radości zmartwychwstańców z grania w jednej drużynie: Chrystusa Pana!

Dzień IV

Dzień skupienia: czas modlitwy, słuchania Słowa Bożego, Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, rozeznania.

Czytaj więcej: Dzień IV

Dzień III

Po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniami nadesłanymi z poszczególnych domów zakonnych, komisji prowincjalnych i dzieł apostolskich, Kapituła weszła w drugą fazę.

Czytaj więcej: Dzień III

Dzień II

Dzień II

Czas sprawozdań: dziękczynienie dobremu Bogu za łaski i prowadzenie oraz prośba o miłosierdzie za nasze zaniedbania i grzechy.

Czytaj więcej: Dzień II

Dzień I

XXI Kapituła Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców rozpoczęta!

Czytaj więcej: Dzień I

Kapituła prowincjalna

Co to jest Kapituła?

Kapituła prowincjalna jest spotkaniem delegatów zakonnych zgromadzonych w celu zajęcia się ważnymi sprawami prowincji. Zbiera się raz na trzy lata. Reprezentuje wszystkich zakonników i stanowi najwyższą władzę w prowincji.
Dokonuje krytycznej oceny życia wspólnoty z perspektywy charyzmatu, misji i apostolatów oraz ocenia i wyznacza możliwości rozwoju prowincji na przyszłość.

Czytaj więcej: Kapituła prowincjalna


Kalendarz modlitw 25 września

INTENCJA:


Abyśmy, skoro Zgromadzenie jest poświęcone Tajemnicy Paschalnej Pana, dążyli do tego, by nowym życiem i nadzieją zawartą w tej tajemnicy żyć w każ¬dej dziedzinie życia apostolskiego, aż do osiągnięcia własnego zmartwychwstania oraz zmartwychwstania społeczeństwa (art. 189)


«Kto chce iść wyżej i dalej, żyć wiecznie, powinien nie obumierać w cierpieniu, powinien kochać» (KW, 62)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Stefan Dąbkowski 1917 St. Louis, USA

IMIENINY:

ks. Władysław Tarnowski, Polska

URODZINY:

ks. Tomasz Rostek 1986, Polska

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają¬cych
2. O nowe i gorliwe powołania kapłańskie i zakonne
3. Za wspólnotę Domu zakonnego Bayreuth