Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska
  • 1
  • 2
Prev Next

Kapituła prowincjalna

Dzień VI i VII

15-11-2016

Dzień VI i VII

Zakończenie kapituły! Ciąg dalszy prac w komisjach kapitulnych. Na sesjach plenarnych pierwsze i drugie czytania propozycji uchwał i apeli. Wybory komisji wyborczej oraz trzech delegatów na kapitułę generalną (ks. Andrzej Mądry...

Dowiedz się więcej

Dzień V

14-11-2016

Dzień V

Ciąg dalszy prac w komisjach kapitulnych. Dzisiaj także kapituła przyjęła sprawozdanie ekonoma prowincjalnego oraz komisji rewizyjnej. Zauważalne jest pierwsze zmęczenie współbraci, nie umniejsza to jednak radości zmartwychwstańców z grania w...

Dowiedz się więcej

Dzień IV

13-11-2016

Dzień IV

Dzień skupienia: czas modlitwy, słuchania Słowa Bożego, Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, rozeznania.

Dowiedz się więcej

Dzień III

12-11-2016

Dzień III

Po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniami nadesłanymi z poszczególnych domów zakonnych, komisji prowincjalnych i dzieł apostolskich, Kapituła weszła w drugą fazę.

Dowiedz się więcej

Dzień II

11-11-2016

Dzień II Czas sprawozdań: dziękczynienie dobremu Bogu za łaski i prowadzenie oraz prośba o miłosierdzie za nasze zaniedbania i grzechy.

Dowiedz się więcej

Dzień I

10-11-2016

Dzień I

XXI Kapituła Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców rozpoczęta!

Dowiedz się więcej

Kapituła prowincjalna

06-09-2016

Kapituła prowincjalna

Co to jest Kapituła? Kapituła prowincjalna jest spotkaniem delegatów zakonnych zgromadzonych w celu zajęcia się ważnymi sprawami prowincji. Zbiera się raz na trzy lata. Reprezentuje wszystkich zakonników i stanowi najwyższą władzę...

Dowiedz się więcej


Kalendarz modlitw 18 czerwca

INTENCJA:


Aby każdy przełożony czuł się również zobowiązany do posłuszeństwa poprzez rozpoznawanie woli Bożej w stosunku do siebie, do współbraci, do powierzonej mu wspólnoty i aby pociągał wspólnotę do przyjęcia woli Bożej (art. 50)


«Zawsze jedne stare grzechy, złe nałogi, niedoskonałości, które mnie oddzielają ciągle od Boga...» (7.09.1838, Paryż)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Łukasz Wronowski 1902 Lwów, Polska
ks. Franciszek Lutrzykowski 1906 Wiedeń, Austria
br. Stanisław Poniewierski 1927 Rzym, Włochy

URODZINY:

ks. Zbigniew Kozielec 1938 Polska

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za nasze Kolegium Międzynarodowe w Rzymie
2. O wierność duchowi naszych Założycieli
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Australii