Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska

Atelier Sztuki Sakralnej Aletti.pl

aletti intro

 

W sercu Krakowa, w klasztorze Zmartwychwstańców na Łobzowie, powstaje Atelier Sztuki Sakralnej Aletti.pl. Pragniemy, by stało się kontynuacją dzieła Centro Aletti, zapoczątkowanego przed ponad 20 laty w Rzymie przez ojca Marko Ivana Rupnika. Jego zasadniczą charakterystyką jest wspólna zależność doświadczenia wiary przeżywanej sercem, ciągle pogłębianej poprzez studium teologiczne i misyjne pragnienie służby wspólnocie oraz organizację artystyczną przestrzeni sakralno-liturgicznej.

W marcu 2011 r. uczestniczyłem w rekolekcjach dla duchowieństwa katolickiego z Bułgarii i Rumunii w Bukareszcie prowadzonych przez o. Rupnika. Spotkanie z nim zaowocowało oficjalnym zaproszeniem do studiowania teologii sztuki sakralnej i mozaiki w ramach programu Centro Aletti (Atelier di Teologia "Kardinale Tomaš Špidlik", Atelier dell'Arte sacra-mosaico).

Po czterech latach formacji o. Rupnik wraz z przełożonymi Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców podjęli wspólną decyzję o założeniu nowego Atelier w Krakowie, które mogłoby w początkowym okresie swojego działania ściśle współpracować z Centro Aletti, a w przyszłości samodzielnie kontynuować swoją misję.

Atelier Aletti.pl ma swoją siedzibę w budynku dawnego seminarium Zmartwychwstańców. Wymaga jednak gruntownego remontu i adaptacji do nowych funkcji. Powstanie tu Pracownia Mozaiki i Pracownia Ikon.


Zapraszamy do współtworzenia Atelier Sztuki Sakralnej Aletti.pl i dziękujemy za każdy dar serca.


o. Lucjan Bartkowiak CR

Atelier Sztuki Sakralnej Aletti.pl

31-140 Kraków, ul. Łobzowska 10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.aletti.pl


NUMER KONTA BANKOWEGO ATELIER ALETTI.PL


Bank Pekao

WŁAŚCICIEL KONTA: ZGROMADZENIE ZMARTWYCHWSTAŃCÓW – ATELIER ALETTI.PL

IBAN: PL24124014441111001076875710

SWIFT/BIC: PKOPPLPW

 

 

rupnik


Piękno jest doskonałością, która nie jest fałszywym ideałem, ale rzeczywistym celem, nawet jeśli poza zasięgiem człowieka, może być jedynie czymś, co jest poza śmiercią i rozkładem. (…) Piękno nie może posiadać terminu ważności, nie może być "na pewien czas". Coś jest piękne, ponieważ przez nie przebija blask czegoś, co trwa. Rzeczy widzimy pięknymi, gdyż są nasycone prawdą i dobrem, a prawda i dobro są takimi właśnie dlatego, że nie przemijają. (...)

Myślę, że dziś odczuwamy potrzebę sztuki, gdyż brakuje nam prawdziwego życia. Rozpadły się związki teologii z filozofią, z naukami przyrodniczymi, z psychologią i pedagogiką… Dziś, gdy cała reszta przegrała wydaje się, że przyszła kolej na sztukę. Ale i ta może stać się straconą okazją, gdyż ryzykujemy uczynienie z niej kolejnego trendu mody, zamiast na serio i w głębszy sposób zrozumieć nieodzowność sztuki, kolorów, twarzy, których potrzebuje Lud Boży. Jest palącą koniecznością odkrycie na nowo życia jako tajemnicy, wiary jako obecności tajemnicy Boga i człowieka…

Bardzo potrzeba na nowo odkryć język, który mógłby przekazać zarówno treść ideową jak i życie. Przekazać życie oraz to, czego ono pragnie i tworzy: wyzwaniem jest jedność tych dwóch aspektów. Inaczej całe wielkie doświadczenie poznania, które wypracowaliśmy, nie służy mądrości życia. Wyjątkowością chrześcijan było właśnie stworzenie języka zdolnego przekazać świadomość, która obdarza życiem wiecznym…

Marko Ivan Rupnik SI, Il Rosso della Piazza d'oro

 


Kalendarz modlitw 23 stycznia

INTENCJA:


Aby ponowne doświadczenie bezwarunkowej miłości Boga prowadziło nas do uznania naszej własnej niegodności i aby ta paschalna dynamika trwała przez całe nasze życie (art. 1)


«Kocham prawdziwego Boga! W Jego miłości objęte są wszystkie prawdy życia, wszystko czego człowiek chcieć może i chcieć powinien, cały mój interes, cały mój obowiązek...» (15.11.1830, Londyn)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Bronisław Przewłocki 1897 Bandera, USA
ks. Marion Gienko 1998 Chicago, USA

URODZINY:

ks. Piotr Przywecki 1961 Polska


ROCZNICA ŚWIĘCEŃ:

ks. Alexandre Maluza 2011 Ameryka Południowa


INTENCJA SZCZEGÓŁOWA

1. Za naszą kurię generalną, kurie prowincjalne i regionalną
2. Za prowincje, region i domy bezpośrednio podległe przełożonemu generalnemu
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Bułgarii