Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska

Sympozjum - Areopagi XIX I XX wieku

SYMPOZJUM

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
ZGROMADZENIE ZMARTWYCHWSTAŃCÓW
PROWINCJA POLSKA

 

AREOPAGI XIX I XX WIEKU: KSIĄŻKA, MEDIA, KOMUNIKACJA JAKO NOŚNIKI WARTOŚCI -ZMARTWYCHWSTAŃCY W KRĘGU MEDIÓW I WARTOŚCI

9:30 - otwarcie konferencji

ks. Krzysztof Jan SWÓŁ CR, przełożony Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców
ks. prof. dr hab. Robert TYRAŁA, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

SESJA I, przewodniczy: ks. prof. dr hab. Michał DROŻDŻ

-dr hab. Klaudia CYMANOW-SOSIN, (Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UPJPII) (R)ewolucja w obrębie przewodnich idei i wyznawanych wartości na przykładzie perswazyjności medialnej

-ks. mgr Paweł SZYMANOWSKI CR, (Archiwum Generalne Zmartwychwstańców, Rzym) Dziennik Chicagowski” – 70 lat w służbie polskiej społeczności na środkowym Zachodzie Ameryki


10:45 – przerwa na kawę

- mgr Honorata UNIWERSAŁ (Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Spo-łecznej UPJPII) Współczesny przekaz medialny Zmartwychwstańców – analiza treści dostępnych w domenie publicznej

-pytania i dyskusja


12:00 - EUCHARYSTIA przewodniczenie i homilia o. Dariusz Tabor CR

13:00 – obiad w refektarzu

15:00 - SESJA II, przewodniczy ks. dr hab. Dariusz TABOR CR, prof. UPJPII

- ks. mgr Maciej GAWLIK CR (Instytut Historii UPJPII) Pamiętniki zmartwychwstań-ców w 2. połowie XIX wieku

-ks. prof. dr hab. Michał DROŻDŻ, (Wydział Nauk Społecznych UPJPII Potrzeba bezpieczeństwa etycznego wobec zagrożenia „postprawdą”


16:00 - przerwa na kawę

-ks. dr Wojciech MLECZKO CR (Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UPJPII) Publicystyka prasowa ks. Pawła Smolikowskiego CR
-pytania i dyskusja


Zamknięcie sympozjum


Kalendarz modlitw 17 maja

INTENCJA:


Za kierujących i członków różnych grup maryjnych w naszych parafiach


«Daj skruchę, daj łaskę dokonania jak najlepiej tego, coś tak dobrze pozwolił zacząć!» (14.11.1837, Grande Trappe)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Łukasz Swiątkowski 1941 Radziwiłłów Maz., Polska
ks. Kazimierz Półczyński 1977 Poznań, Polska

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ:

ks. Józef Glab 1975 USA
ks. Andrzej Jagiełka 1975 Polska
ks. Jan Konieczny 1975 Polska
ks. Jerzy Nowak 1975 O-K
ks. Gary Hogan 1986 USA

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. O coraz większą wierność ślubom zakonnym, Konstytucjom i charyzmatowi
2. Za tych wszystkich, którym winniśmy naszą wdzięczność
i modlitwę
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Złocieńcu