Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska

II Spotkanie Braci Zewnętrznych

II OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE BRACI ZEWNĘTRZNYCH
POLSKIEJ PROWINCJI ZMARTWYCHWSTAŃCÓW
I 25-LECIE CENTRUM RESURRECTIONIS

Pod hasłem „Żywić świat duchowymi owocami", zaczerpniętym ze Statutów Braci Zewnętrznych, w dniach 1-3 października 2021 r., w Centrum Resurrectionis w Krakowie odbyło się II Ogólnopolskie Spotkanie Braci Zewnętrznych. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 20-22 września 2019 r. również w Krakowie z udziałem 79 braci, w tym 66 po przyrzeczeniach i 13 kandydatów.
Bracia Zewnętrzni to wspólnota, starająca się żyć na co dzień ciągłą pracą nad samym sobą i nad zmartwychwstawaniem ludzi ich otaczających, nie w sposób narzucający nowe zasady, ale własnym przykładem, pracujących na rzecz odnowy społeczeństwa. Są związani ze Zgromadzeniem Zmartwychwstańców, jako świeccy współpracownicy nie ślubami, lecz przyrzeczeniami.
Dnia 6. września 2021 roku minęło 40 lat od zaistnienia Wspólnoty Braci Zewnętrznych w Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców. W Bytomiu w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, w której Zgromadzenie pracowało od 1975 r., powstała pierwsza Wspólnota, która podczas rekolekcji, 6 września 1981 r., w Ośrodku rekolekcyjno-wypoczynkowym w Dębkach, złożyła swoje przyrzeczenia na ręce pierwszego Moderatora Braci Zewnętrznych o. Mariana Traczyńskiego CR.
Przez te 40 lat przyrzeczenia złożyło 293 mężczyzn w 14 Wspólnotach: w Bytomiu, w Kościerzynie, w Poznaniu przy Rynku Wildeckim, w Poznaniu Krzyżownikach, w Warszawie, w Gdańsku, w Poznaniu-Wildzie, w Radziwiłłowie, w Krokowej, w Krakowie-Woli Duchackiej, w Złocieńcu, w Krakowie-Centrum Resurrectionis, w Wierzchowie i w Sulisławicach. Przez 40 lat ze Wspólnoty zmarło 68 Braci, a 33 odeszło. Obecnie jest we Wspólnocie 195 Braci w 12 Wspólnotach. Zmarli wszyscy dotychczasowi Moderatorzy: o. Marian Traczyński CR, o. Ireneusz Hanzewniak CR i o. Gerard Janikowski CR. Moderatorem od 2012 r. jest o. Tadeusz Gajda CR.
W tegorocznym spotkaniu wzięło udział 75 Braci Zewnętrznych. Na uroczystości przybył z Rzymu O. Paul Voisin CR, przełożony generalny zmartwychwstańców. Przedstawił on w prelekcji: „Rolę Braci Zewnętrznych we współczesnym świecie", a o. Tadeusz Gajda CR, Moderator, przybliżył uczestnikom „Kształtowanie Wspólnoty Barci Zewnętrznych na przestrzeni 40 lat". Poza wspólnotą modlitwy, udziałem w prelekcjach, wspólnych posiłkach, nie zabrakło nawiedzenia Sanktuarium pasyjno-maryjnego oo. bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.
40-lecie istnienia Braci Zewnętrznych zbiegło się z 25-leciem istnienia Centrum Resurrectionis. Dnia 3 października 1996 r. kard. Józef Glemp, Prymas Polski poświęcił kaplicę seminaryjną „Emaus" w czasie Mszy św., której przewodniczył kard. Franciszek Macharski, Metropolita Krakowski. O. prof. dr hab. Dariusz Tabor CR, wygłosił prelekcję pt. „Seminarium czterech bram. Architektura w służbie rozwoju duchowego człowieka", natomiast o. dr Kazimierz Wójtowicz CR, ówczesny prowincjał, przypomniał historię budowy i własne wspomnienia poparte źródłami. Główne uroczystości rocznicowe miały miejsce 3 października 2021 r. W homilii Ojciec Generał wskazał na znaczenie we współczesnym świecie świadectwa, jakie dają zakonnicy i świeccy, w tym Bracia Zewnętrzni. W czasie Mszy św. dwóch kandydatów z Bytomia złożyło na ręce Moderatora swoje przyrzeczenia.
Informacje o Braciach Zewnętrznych można znaleźć na ich stronie internetowej: http://www.bzcr.cba.pl.

o. Jerzy Rolka CR
sekretarz prowincjalny


Kalendarz modlitw 17 maja

INTENCJA:


Za kierujących i członków różnych grup maryjnych w naszych parafiach


«Daj skruchę, daj łaskę dokonania jak najlepiej tego, coś tak dobrze pozwolił zacząć!» (14.11.1837, Grande Trappe)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Łukasz Swiątkowski 1941 Radziwiłłów Maz., Polska
ks. Kazimierz Półczyński 1977 Poznań, Polska

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ:

ks. Józef Glab 1975 USA
ks. Andrzej Jagiełka 1975 Polska
ks. Jan Konieczny 1975 Polska
ks. Jerzy Nowak 1975 O-K
ks. Gary Hogan 1986 USA

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. O coraz większą wierność ślubom zakonnym, Konstytucjom i charyzmatowi
2. Za tych wszystkich, którym winniśmy naszą wdzięczność
i modlitwę
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Złocieńcu