Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska

II Ogólnopolskie Spotkanie Braci Zewnętrznych

 

II OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE BRACI ZEWNĘTRZNYCH
POLSKIEJ PROWINCJI ZMARTWYCHWSTAŃCÓW


Odbędzie się w dniach 1 – 3 października br. w Krakowie w naszym Centrum Resurrectionis.
Spotkanie to będzie miało wyjątkowy charakter, ponieważ obchodzić będziemy 40 – lecie istnienia Braci Zewnętrznych w naszej Prowincji, które wpisze się również w 25 rocznice poświęcenia Zmartywychwstańczego Domu Modlitwy i Studiów - Centrum Resurrectionis.

O. Krzysztof Jan Swół CR
Prowincjał


Kalendarz modlitw 23 stycznia

INTENCJA:


Aby ponowne doświadczenie bezwarunkowej miłości Boga prowadziło nas do uznania naszej własnej niegodności i aby ta paschalna dynamika trwała przez całe nasze życie (art. 1)


«Kocham prawdziwego Boga! W Jego miłości objęte są wszystkie prawdy życia, wszystko czego człowiek chcieć może i chcieć powinien, cały mój interes, cały mój obowiązek...» (15.11.1830, Londyn)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Bronisław Przewłocki 1897 Bandera, USA
ks. Marion Gienko 1998 Chicago, USA

URODZINY:

ks. Piotr Przywecki 1961 Polska


ROCZNICA ŚWIĘCEŃ:

ks. Alexandre Maluza 2011 Ameryka Południowa


INTENCJA SZCZEGÓŁOWA

1. Za naszą kurię generalną, kurie prowincjalne i regionalną
2. Za prowincje, region i domy bezpośrednio podległe przełożonemu generalnemu
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Bułgarii