Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska

Małko Tyrnovo - poświęcenie cerkwi

 

Uroczystość poświęcenia cerkwi p.w. Trójcy Przenajświętszej w Małko Tyrnovo w Bułgarii

Po prawie 100 latach budowy oraz po ostatnich remontach generalnych, dnia 26 sierpnia 2021 roku, został uroczyście poświęcony kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej w Małko Tyrnovo. Uro-czystościom przewodniczył ordynariusz diecezji św. Jana XXIII dla katolików obrządku bizantyj-sko-słowiańskiego, J.Eksc. biskup Christo Proykov. Współkonsekratorami byli: J.Eksc. biskup Strahił Kavalenov, ordynariusz diecezji nikopolskiej z siedzibą w Ruse oraz J.Eksc. biskup Ru-men Stanev, biskup pomocniczy diecezji sofijsko-płovdivskiej. Wśród licznych gości można wymienić: o. Krzysztofa Swóła CR – przełożonego prowincjalnego zmartwychwstańców, o. Je-rzego Rolkę CR – sekrtarza, o. Lucjana Bartkowiaka CR – wieloletniego misjonarza w Bułgarii. Do uroczystości przygotowania poczynili: o. Michał Szlachciak CR – przełożony domu misyjne-go i proboszcz w Małko Tyrnovo i Burgas, o. Roman Kotewicz CR – kustosz sanktuarium Czarnej Madonny i św. Jana Pawła II w Małko Tyrnovo oraz o. Jecek Wójcik CR – proboszcz w Varnie i Shumen. Swoją obecnością zaszczycili nas również: burmistrz Małko Tyrnovo, pan Ilijan Jan-czev, oraz honorowy konsul RP w Bułgarii, pani Lidia Pietrzyk-Vangełova.
Uroczystość rozpoczęła się od procesji z relikwiami do ołtarza (św. Jozafat Kuncewicz, bł. Jerzy Popiełuszko, bł. Celina Borzęcka) z domu zakonnego do kościoła. Po przybyciu do świątyni na-stąpił obrzęd błogosławieństwa cerkwi oraz samego ołtarza, w którym zamurowano w.w. reli-kwie. Poświęcono również ikonostas, wykonany w 1998 roku staraniem o. Romana Kotewicza CR. Brak ikonostasu był bezpośrednim powodem niepoświęcenia świątyni wcześniej. Po odpra-wieniu pierwszej Liturgii w nowopoświęconej cerkwi, wysłuchano hymnów Bułgarii i Polski oraz historii kościoła (słowo bpa Proykova). Głos zabrał burmistrz, konsul, oraz o. prowincjał i o. przełożony i proboszcz. Uroczystość zakończyła się koncertem pana Stavriego Angelova na po-nad 200 letnim fortepianie. Wszyscy uczestnicy mieli okazję na wspólne rozmowy, zjedzenia symbolicznego obiadu. Oficjalni goście zakończyli uroczystość w domu zakonnym, gdzie panie Zofia, Bożena i Darina, uraczyły biesiadników polsko-bułgarskimi specjałami („od barszczu po czuszki”).

o. Michał Szlachciak CR


Kalendarz modlitw 17 maja

INTENCJA:


Za kierujących i członków różnych grup maryjnych w naszych parafiach


«Daj skruchę, daj łaskę dokonania jak najlepiej tego, coś tak dobrze pozwolił zacząć!» (14.11.1837, Grande Trappe)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Łukasz Swiątkowski 1941 Radziwiłłów Maz., Polska
ks. Kazimierz Półczyński 1977 Poznań, Polska

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ:

ks. Józef Glab 1975 USA
ks. Andrzej Jagiełka 1975 Polska
ks. Jan Konieczny 1975 Polska
ks. Jerzy Nowak 1975 O-K
ks. Gary Hogan 1986 USA

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. O coraz większą wierność ślubom zakonnym, Konstytucjom i charyzmatowi
2. Za tych wszystkich, którym winniśmy naszą wdzięczność
i modlitwę
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Złocieńcu