Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska

Małko Tyrnovo - poświęcenie cerkwi

 

Uroczystość poświęcenia cerkwi p.w. Trójcy Przenajświętszej w Małko Tyrnovo w Bułgarii

Po prawie 100 latach budowy oraz po ostatnich remontach generalnych, dnia 26 sierpnia 2021 roku, został uroczyście poświęcony kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej w Małko Tyrnovo. Uro-czystościom przewodniczył ordynariusz diecezji św. Jana XXIII dla katolików obrządku bizantyj-sko-słowiańskiego, J.Eksc. biskup Christo Proykov. Współkonsekratorami byli: J.Eksc. biskup Strahił Kavalenov, ordynariusz diecezji nikopolskiej z siedzibą w Ruse oraz J.Eksc. biskup Ru-men Stanev, biskup pomocniczy diecezji sofijsko-płovdivskiej. Wśród licznych gości można wymienić: o. Krzysztofa Swóła CR – przełożonego prowincjalnego zmartwychwstańców, o. Je-rzego Rolkę CR – sekrtarza, o. Lucjana Bartkowiaka CR – wieloletniego misjonarza w Bułgarii. Do uroczystości przygotowania poczynili: o. Michał Szlachciak CR – przełożony domu misyjne-go i proboszcz w Małko Tyrnovo i Burgas, o. Roman Kotewicz CR – kustosz sanktuarium Czarnej Madonny i św. Jana Pawła II w Małko Tyrnovo oraz o. Jecek Wójcik CR – proboszcz w Varnie i Shumen. Swoją obecnością zaszczycili nas również: burmistrz Małko Tyrnovo, pan Ilijan Jan-czev, oraz honorowy konsul RP w Bułgarii, pani Lidia Pietrzyk-Vangełova.
Uroczystość rozpoczęła się od procesji z relikwiami do ołtarza (św. Jozafat Kuncewicz, bł. Jerzy Popiełuszko, bł. Celina Borzęcka) z domu zakonnego do kościoła. Po przybyciu do świątyni na-stąpił obrzęd błogosławieństwa cerkwi oraz samego ołtarza, w którym zamurowano w.w. reli-kwie. Poświęcono również ikonostas, wykonany w 1998 roku staraniem o. Romana Kotewicza CR. Brak ikonostasu był bezpośrednim powodem niepoświęcenia świątyni wcześniej. Po odpra-wieniu pierwszej Liturgii w nowopoświęconej cerkwi, wysłuchano hymnów Bułgarii i Polski oraz historii kościoła (słowo bpa Proykova). Głos zabrał burmistrz, konsul, oraz o. prowincjał i o. przełożony i proboszcz. Uroczystość zakończyła się koncertem pana Stavriego Angelova na po-nad 200 letnim fortepianie. Wszyscy uczestnicy mieli okazję na wspólne rozmowy, zjedzenia symbolicznego obiadu. Oficjalni goście zakończyli uroczystość w domu zakonnym, gdzie panie Zofia, Bożena i Darina, uraczyły biesiadników polsko-bułgarskimi specjałami („od barszczu po czuszki”).

o. Michał Szlachciak CR


Kalendarz modlitw 4 grudnia

INTENCJA:


Aby kuria generalna była siłą jednoczącą i nadal upowszechniała świadomość tego, że jesteśmy wspólnotą międzynarodową


«Przez prawdę tylko i porządek w społeczności może być bez ucisku i wolność bez nierządu, i własność, i familia w bezpieczeństwie i w poszanowaniu» (KW, 132)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

URODZINY:

ks. Krzysztof Buda 1949 O-K

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ:

ks. Paul Smith 2010, USA

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za naszych kleryków, juniorystów, nowicjuszy i kandydatów
2. Za Ojca Generała i radnych generalnych
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Kościerzynie