Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska

Stryszawa 2021

Wakacyjne spotkanie młodzieży w Stryszawie w lipcu

Na Wzgórzu Miłosierdzia w Stryszawie w dniach 6-11 lipca 2021 r. odbyło się co-roczne wakacyjne spotkanie młodzieży, organizowane przez młodzież ze Wspólnoty Chry-stusa Zmartwychwstałego GALILEA pod kierunkiem ks. Wojciecha Mleczko CR. W spo-tkaniu uczestniczyło ponad 100 osób w wieku 16-25 lat oraz 3 księży (ks. Boguś Kalinowski z Lublina, ks. Andrzej Wolski z Warszawy), 3 siostry zakonne (s. Anna Maria Lewandowska CR, s. Katarzyna Czerniak CR, s. Renata Dmoch CFSN), 4 kleryków CR (dk. Kamil Broży-na, Paweł Drach, Michał Michalski, Kamil Sekuła). Program spotkania konferencjami, świadectwami i modlitwą wzbogacili następujący zaproszeni goście: ks. Krzysztof Krzaczek (duszpasterz młodzieży z Lublina), „Wyrwani z Niewoli” (Jacek Zajkowski, Piotr Zalewski), Marcin Zieliński oraz Marta Ławska. Radosną niespodzianką dla ekipy było krótkie spotka-nie z abp. Grzegorzem Rysiem. Mszy świętej na koniec spotkania przewodniczył i homilię wygłosił ks. Mariusz Mazur CR, wikariusz prowincjalny (serdecznie dziękujemy!).
Tegoroczne spotkanie przeżywano pod hasłem „SOS - Ratuj nasze dusze”, a Słowem przewodnim był fragment o Piotrze chodzącym po wodzie: Mt 14, 25-33. Głównymi mo-mentami każdego dnia była Eucharystia, wspólna modlitwa, konferencje oraz zorganizowa-ny czas wolny (20 różnych możliwości: warsztatów czy zajęć sportowych). Na koniec warto przypomnieć, iż takie doroczne spotkania na Wzgórzu Miłosierdzia pod przewodnictwem Zmartwychwstańców (ks. Roberta Rapińczuka, ks. Wojciecha Mleczko, ks. Damiana Sta-chowiaka, ks. Łukasza Pecyny, ks. Krzysztofa Czerwionki) młodzież ze Wspólnoty Galilea organizuje od 2009 roku.


Kalendarz modlitw 20 października

INTENCJA:


Aby nasz apostolat wychowania skutecznie dążył do swojego celu, którym jest pełny rozwój osobowości ludzkiej - poprzez kształcenie umysłu i urabianie właściwego sądu, aby prowadzić ludzi do Boga, który jest źródłem i celem wszelkiej mądrości i wiedzy (art. 200)


«Tylko religia katolicka odkrywa najwyższe, powszechne prawo życia, daje środki reparowania naszej zepsutej radykalnie natury i dopięcia celu naszej egzystencji - wiecznego życia, zbawienia» (KW, 87)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

br. Marcin Wojciechowski 1918 Kraków, Polska
ks. Lawrence Vallimont 2003 Clearfield, USA
ks. Marian Grądziel 2004 Kraków, Polska

IMIENINY:

ks. Jan Kaczmarek

URODZINY:

ks. Gary Young 1940 USA
br. Edward Benson 1944 O-K

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za naszych rodziców, rodzeństwo, przyjaciół i dobroczyńców
2. Za tych, którzy polecali się naszym modlitwom
3. Za wspólnotę Domu zakonnego św. Józefa w Wiedniu – Kahlenberg