Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska

Stryszawa 2021

Wakacyjne spotkanie młodzieży w Stryszawie w lipcu

Na Wzgórzu Miłosierdzia w Stryszawie w dniach 6-11 lipca 2021 r. odbyło się co-roczne wakacyjne spotkanie młodzieży, organizowane przez młodzież ze Wspólnoty Chry-stusa Zmartwychwstałego GALILEA pod kierunkiem ks. Wojciecha Mleczko CR. W spo-tkaniu uczestniczyło ponad 100 osób w wieku 16-25 lat oraz 3 księży (ks. Boguś Kalinowski z Lublina, ks. Andrzej Wolski z Warszawy), 3 siostry zakonne (s. Anna Maria Lewandowska CR, s. Katarzyna Czerniak CR, s. Renata Dmoch CFSN), 4 kleryków CR (dk. Kamil Broży-na, Paweł Drach, Michał Michalski, Kamil Sekuła). Program spotkania konferencjami, świadectwami i modlitwą wzbogacili następujący zaproszeni goście: ks. Krzysztof Krzaczek (duszpasterz młodzieży z Lublina), „Wyrwani z Niewoli” (Jacek Zajkowski, Piotr Zalewski), Marcin Zieliński oraz Marta Ławska. Radosną niespodzianką dla ekipy było krótkie spotka-nie z abp. Grzegorzem Rysiem. Mszy świętej na koniec spotkania przewodniczył i homilię wygłosił ks. Mariusz Mazur CR, wikariusz prowincjalny (serdecznie dziękujemy!).
Tegoroczne spotkanie przeżywano pod hasłem „SOS - Ratuj nasze dusze”, a Słowem przewodnim był fragment o Piotrze chodzącym po wodzie: Mt 14, 25-33. Głównymi mo-mentami każdego dnia była Eucharystia, wspólna modlitwa, konferencje oraz zorganizowa-ny czas wolny (20 różnych możliwości: warsztatów czy zajęć sportowych). Na koniec warto przypomnieć, iż takie doroczne spotkania na Wzgórzu Miłosierdzia pod przewodnictwem Zmartwychwstańców (ks. Roberta Rapińczuka, ks. Wojciecha Mleczko, ks. Damiana Sta-chowiaka, ks. Łukasza Pecyny, ks. Krzysztofa Czerwionki) młodzież ze Wspólnoty Galilea organizuje od 2009 roku.


Kalendarz modlitw 17 września

INTENCJA:


Aby, w celu sprostania złożonym i wzrastającym wymogom współczesnej posługi, zakonnicy troszczyli się o własny rozwój duchowy i zawodowy: poprzez kierownictwo duchowe, osobistą lekturę i studium, poprzez udział w kursach, spotkaniach dyskusyjnych i programach okolicznościowych (art. 170)


«Wszystko, co najwięcej chrześcijańskie, najświętsze, najlepsze, niech znajdzie w na¬szej społeczności braterskiej i zwierzchność i upowszechnienie» (KW, 54)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Piotr Graf 1960 Sudbury, Kanada
ks. Hieronim Kroetsch 2012 Kitchner, Kanada

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za dusze w czyśćcu cierpiące, i za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze
2. Za Międzynarodową Komisję Formacji oraz za prowincjalne i regionalne komisje formacji
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Złocieńcu