Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska
  • 1
  • 2
Prev Next

ZMARWTYCHWSTAŃCZE SPOTKANIE MŁODYCH

W dniach 22 - 24 IX 2017 w Centrum Resurrectionis odbyło się IX Zmartwychwstańcze Spotkanie Młodych. Hasłem tegorocznego spotkania był tekst z listu św. Jana apostoła „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie”. Tematami poszczególnych dni były: doświadczenie Miłości Boga, pokochanie siebie i budowanie relacji z innymi. Młodzi brali udział w Eucharystii, uroczystej Liturgii Godzin i Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Gośćmi spotkania byli członkowie wspólnoty Cenacolo. Jest to wspólnota która pomaga młodym ludziom wychodzić z różnych uzależnień i odbudowywać relacje rodzinne i społeczne. W spotkaniu brało udział 126 osób ( 50 mężczyzn i 76 kobiet) z następujących placówek duszpasterskich: Krokowa, Kościerzyna, Bytom, Wiedeń, Kraków – Wola Duchacka, Gdańsk, Poznań – Smochowice, Warszawa, Kraków- wspólnota Galilea, Poznań – szkoła sióstr Zmartwychwstanek oraz osoby indywidualne ze Sosnowca i Radomia. Eucharystii przewodniczyli i Słowo Boże wygłosili: w sobote - O. Rafał Golina CR wikariusz prowincjalny, w niedzielę - O. Krzysztof Swół CR. Wszystkim duszpasterzom, siostrom Zmartwychwstankom, animatorom i uczestnikom dziękujemy za to że „ wstali z kanapy” i przyjechali by wspólnie spędzić czas, doświadczyć Bożej Miłości i różnorodnej wspólnoty uczniów i uczennic Chrystusa. 

 


Kalendarz modlitw 13 grudnia

INTENCJA:


Abyśmy byli otwarci na wezwanie Kościoła do szczególnej troski o biednych w naszym obecnym apostolacie, jak i w przyszłym


«Dość podnieść uczucie do mego Boga, aby błąd stał się warunkiem dobrego» (KW, 140)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Franciszek Zachara 1931 Radziwiłłów Maz., Polska
br. Stanisław Bąba 2000 Poznań, Polska

URODZINY:

ks. Krzysztof Swół 1967 Polska
ks. Alexandre Maluza 1976 Ameryka Południowa

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za zmarłych członków, przyjaciół i dobroczyńców, za wszystkich wiernych zmarłych oraz za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze
2. Za tych, którzy opuścili naszą Wspólnotę
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Sosnowcu