Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska
  • 1
  • 2
Prev Next

UROCZYSTOŚCI NA KAHLENBERGU

  NIEZWYKŁA UROCZYSTOŚĆ W WIEDNIU  
  KORONACJA KOPII OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Krakowscy artyści, rzemieślnicy i jubilerzy wykonali korony, które zostały przekazane sanktua-rium narodowemu na wiedeńskim Kahlenbergu. To właśnie tam, w niedzielę 10 września br., odbyły się uroczystości koronacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która jest czczona w sposób szczególny przez naszych rodaków z Austrii, a także pielgrzymów z całego świata.

2

3  3 

 

 Symboliczna koronacja kopii obrazu Czarnej Madonny z Częstochowy – Matki Bo-skiej Kahlenberskiej – w unikalnej perłowej sukni odbyła się na wiedeńskim wzgórzu Kahlen-berg w 334. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej i 34. rocznicę obecności papieża Jana Pawła II.


W uroczystościach uczestniczyli m.in. sekretarz stanu – szef Gabinetu Prezydenta w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski; sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mini-strów, pełnomocnik rządu do spraw dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders; marsza-łek senior Józef Zych oraz senatorowie Andrzej Pająk i Jerzy Fedorowicz. Obchody współor-ganizował Instytut Polski w Wiedniu.

Uroczystości na wzgórzu Kahlenberg, skąd król Jan III Sobieski dowodził wojskami w czasie bitwy pod Wiedniem w 1683 r., zainaugurowało złożenie kwiatów w kaplicy Jana III Sobieskiego przy Kościele pw. św. Józefa. Wieńce składały polskie delegacje, przedstawicie-le ambasady RP, Konsulatu Generalnego RP, Instytutu Polskiego oraz Stałego Przedstawi-cielstwa RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu.

Mszę św. celebrowali biskup diecezji Hamilton na Bermudach Wiesław Śpiewak, bi-skup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Mirosław Buzun oraz opat i primiceriusz Opactwa w Klosterneuburgu ks. Bernhard Backovsky. Podczas nabożeństwa nad kopią wizerunku Ikony Jasnogórskiej umieszczona została korona wykonana ze złota stanowiącego ofiarą wiernych i parafian kościoła. O oprawę muzyczną nabożeństwa zadbał Chór Archi-katedry Katowickiej pod dyrekcją Krzysztofa Kagańca.
Po mszy św. gości i tłumnie przybyłą Polonię powitali gospodarz uroczystości ks. rek-tor Roman Krekora i charge d'affaires Monika Szmigiel-Turlej. Minister Szczerski przekazał przesłanie od prezydenta Andrzeja Dudy.

Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich Państwa od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i podziękować za Państwa obecność na Kahlenbergu i opiekę nad tym wyjątkowym miejscem, które można nazwać latarnią polskiej dumy narodowej w Austrii. Jest to szczególne miejsce dla Polaków i dla Polski. To miejsce świadczy o wspomnianym podczas kazania polskim czynie, który zawsze wyrastał z głębokiej wiary, ponieważ polski patriotyzm jest osadzony w wierze i w ufności

w Opatrzność Bożą i Opiekę Matki Boskiej

Minister Anders zaznaczając, że ta msza św. to dla niej „wybitny i święty moment i piękna uroczystość” podkreśliła także ogromną rolę Polonii.

Polonia jest niezwykle ważna dla Polski, a Polska jest ważna dla Polonii. Po-nieważ tym, co najbardziej zagraża nam w dzisiejszym świecie, jest terroryzm, należy dziś pomodlić się również o pokój, dlatego w 16. rocznicę zamachu terrorystycznego na WTC w Nowym Jorku, która przypada 11 września, uczcijmy również minutą ciszy pamięć ofiar terroryzmu na świecie – mówiła minister.

To dla mnie ogromny zaszczyt, że Instytut Polski w Wiedniu jest zaangażowany w or-ganizację uroczystości na Kahlenbergu. Każdego roku upamiętniany jest tutaj niezwykle waż-ny historycznie moment – obrony chrześcijańskiej Europy przed natarciem Imperium Osmańskiego, z wszystkimi jej wartościami, które dzięki zwycięstwu króla Jana III Sobieskie-go, przetrwały do dziś. Koronacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która miała miejsce dzisiaj w Kościele na Kahlenbergu, jest najlepszym przykładem silnych wartości chrześcijańskich, na których zbudowana jest polska tożsamość narodowa – zaznaczył dyrek-tor Instytutu Polskiego w Wiedniu Rafał Sobczak.

Uroczystościom towarzyszył konny pokaz husarii i innych grup rekonstruktorskich. Po mszy św. miały miejsce także dożynki z okazji Święta Imienia Maryi w wykonaniu Zespołu Góralskiego „Podhalanie” z Wiednia oraz innych grup z Austrii i Polski. Gościom zaprezento-wali się również uczestnicy Biegów Historycznych.

Dalszą część obchodów stanowiły Dożynki w wykonaniu zespołu Podhalanie, pokaz husarii oraz prezentacja uczestników Biegów Historycznych.

5


Kalendarz modlitw 20 marca

INTENCJA:


Abyśmy, mocą ślubu ubóstwa, żyli w całkowitej zależności od naszych przełożonych zakonnych w używaniu i dysponowaniu dobrami materialnymi oraz wyrzekli się przynajmniej zarządzania własnymi dobrami dziedzicznymi (art. 20)


«Dzisiaj pragnę z całego serca żyć w doskonałości chrześcijańskiej... ale czemu co chwila upadam... czemu tak mało czasu poświęcam na rachunek sumienia, którego tak ściśle dopełniać powinienem...» (08.01.1836, Paryż)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Karol Benninger 1956 Louisville, USA

URODZINY:

ks. Wincenty Suwała 1931 Polska
ks. Marek Perzyński 1955 Polska

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za Kościół św., za Ojca św. oraz za miejscowego biskupa diecezjalnego
2. Za tych, którzy odeszli z naszego Zgromadzenia oraz tych, którzy odeszli z kapłaństwa
3. Za wspólnotę Domu zakonnego św. Józefa w Wiedniu – Kahlenberg