Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska
  • 1
  • 2
Prev Next

UROCZYSTOŚCI NA KAHLENBERGU

  NIEZWYKŁA UROCZYSTOŚĆ W WIEDNIU  
  KORONACJA KOPII OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Krakowscy artyści, rzemieślnicy i jubilerzy wykonali korony, które zostały przekazane sanktua-rium narodowemu na wiedeńskim Kahlenbergu. To właśnie tam, w niedzielę 10 września br., odbyły się uroczystości koronacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która jest czczona w sposób szczególny przez naszych rodaków z Austrii, a także pielgrzymów z całego świata.

2

3  3 

 

 Symboliczna koronacja kopii obrazu Czarnej Madonny z Częstochowy – Matki Bo-skiej Kahlenberskiej – w unikalnej perłowej sukni odbyła się na wiedeńskim wzgórzu Kahlen-berg w 334. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej i 34. rocznicę obecności papieża Jana Pawła II.


W uroczystościach uczestniczyli m.in. sekretarz stanu – szef Gabinetu Prezydenta w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski; sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mini-strów, pełnomocnik rządu do spraw dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders; marsza-łek senior Józef Zych oraz senatorowie Andrzej Pająk i Jerzy Fedorowicz. Obchody współor-ganizował Instytut Polski w Wiedniu.

Uroczystości na wzgórzu Kahlenberg, skąd król Jan III Sobieski dowodził wojskami w czasie bitwy pod Wiedniem w 1683 r., zainaugurowało złożenie kwiatów w kaplicy Jana III Sobieskiego przy Kościele pw. św. Józefa. Wieńce składały polskie delegacje, przedstawicie-le ambasady RP, Konsulatu Generalnego RP, Instytutu Polskiego oraz Stałego Przedstawi-cielstwa RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu.

Mszę św. celebrowali biskup diecezji Hamilton na Bermudach Wiesław Śpiewak, bi-skup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Mirosław Buzun oraz opat i primiceriusz Opactwa w Klosterneuburgu ks. Bernhard Backovsky. Podczas nabożeństwa nad kopią wizerunku Ikony Jasnogórskiej umieszczona została korona wykonana ze złota stanowiącego ofiarą wiernych i parafian kościoła. O oprawę muzyczną nabożeństwa zadbał Chór Archi-katedry Katowickiej pod dyrekcją Krzysztofa Kagańca.
Po mszy św. gości i tłumnie przybyłą Polonię powitali gospodarz uroczystości ks. rek-tor Roman Krekora i charge d'affaires Monika Szmigiel-Turlej. Minister Szczerski przekazał przesłanie od prezydenta Andrzeja Dudy.

Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich Państwa od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i podziękować za Państwa obecność na Kahlenbergu i opiekę nad tym wyjątkowym miejscem, które można nazwać latarnią polskiej dumy narodowej w Austrii. Jest to szczególne miejsce dla Polaków i dla Polski. To miejsce świadczy o wspomnianym podczas kazania polskim czynie, który zawsze wyrastał z głębokiej wiary, ponieważ polski patriotyzm jest osadzony w wierze i w ufności

w Opatrzność Bożą i Opiekę Matki Boskiej

Minister Anders zaznaczając, że ta msza św. to dla niej „wybitny i święty moment i piękna uroczystość” podkreśliła także ogromną rolę Polonii.

Polonia jest niezwykle ważna dla Polski, a Polska jest ważna dla Polonii. Po-nieważ tym, co najbardziej zagraża nam w dzisiejszym świecie, jest terroryzm, należy dziś pomodlić się również o pokój, dlatego w 16. rocznicę zamachu terrorystycznego na WTC w Nowym Jorku, która przypada 11 września, uczcijmy również minutą ciszy pamięć ofiar terroryzmu na świecie – mówiła minister.

To dla mnie ogromny zaszczyt, że Instytut Polski w Wiedniu jest zaangażowany w or-ganizację uroczystości na Kahlenbergu. Każdego roku upamiętniany jest tutaj niezwykle waż-ny historycznie moment – obrony chrześcijańskiej Europy przed natarciem Imperium Osmańskiego, z wszystkimi jej wartościami, które dzięki zwycięstwu króla Jana III Sobieskie-go, przetrwały do dziś. Koronacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która miała miejsce dzisiaj w Kościele na Kahlenbergu, jest najlepszym przykładem silnych wartości chrześcijańskich, na których zbudowana jest polska tożsamość narodowa – zaznaczył dyrek-tor Instytutu Polskiego w Wiedniu Rafał Sobczak.

Uroczystościom towarzyszył konny pokaz husarii i innych grup rekonstruktorskich. Po mszy św. miały miejsce także dożynki z okazji Święta Imienia Maryi w wykonaniu Zespołu Góralskiego „Podhalanie” z Wiednia oraz innych grup z Austrii i Polski. Gościom zaprezento-wali się również uczestnicy Biegów Historycznych.

Dalszą część obchodów stanowiły Dożynki w wykonaniu zespołu Podhalanie, pokaz husarii oraz prezentacja uczestników Biegów Historycznych.

5


Kalendarz modlitw 22 maja

INTENCJA:


Aby Maryja była z nami oczekującymi na Zesłanie Ducha Świętego i aby Jej wstawiennictwo wyjednało nam łaskę uległości Duchowi Świętemu


«Przebacz, Boże najmiłosierniejszy, jedyna ucieczko moja, że nie dość dołożyłem starań, żeby wyjść z tego stanu...» (17.11.1837, Grande Trappe)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Adolf Bakanowski 1916 Kraków, Polska
bp Bernard Murphy 1974 Hamilton, Bermuda
br. Salvatore De Angelis 1984 Pescara, Włochy
ks. Jan Finn 1995 Kitchener, Kanada
ks. Tadeusz Napiorkowski 1995 Chicago, USA

URODZINY:

ks. Franciszek Reitzel 1923 O-K

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ:

ks. Gary Young 1976 USA

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za naszych współbraci posługujących w obrządku wschodnim
2. Za nasz Kościół lokalny i naszego biskupa diecezjalnego
3. Za wspólnotę Domu zakonnego św. Łukasza w Wiedniu