Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska
  • 1
  • 2
Prev Next

100. rocznica objawień Matki Bożej Fatimskiej

W jednym z najstarszych diecezjalnych sanktuariów maryjnych w Sulisławicach bp Krzysztof Nitkie-wicz przypomniał o aktualności fatimskiego orędzia oraz zawierzył opiece Maryi diecezję i wszystkich wiernych. W uroczystościach uczestniczyły tłumy pielgrzymów z diecezji oraz całego kraju.

Od godzin przedpołudniowych do sulisławskiego maryjnego sanktuarium przybywały pielgrzymki z całej diecezji. Większość pątników docierała autokarami, zaś okoliczne parafie zorganizowały piesze pielgrzymki na diecezjalne uroczystości związane z 100. rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie. Nie zabrakło także pielgrzymów przybyłych z różnych zakątków kraju związanych z sulisławskim sanktuarium.


Wspólne spotkanie rozpoczęła procesja z cudownym obrazem Matki Bożej Sulisławskiej, który został wystawiony na ołtarzu polowym na palcu sanktuaryjnym.

 

Procesja z obrazem Batki Bożej Sulisławskiej ks. Tomasz Lis /Foto Gość Adorując wizerunek Matki Bożej Bolesnej, wierni odmawiali Różaniec prowadzony przez przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich.

 

 

Wspólna modlitwa ks. Tomasz Lis /Foto Gość Po modlitwie różańcowej rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz z udziałem bp. seniora Edwarda Frankowskiego, o. Krzysztofa Swóła, prowincjała księży zmar-twychwstańców, oraz wielu kapłanów i księży zakonnych.

Bp Krzysztof Nitkiewicz wyjaśnił w kazaniu kontekst i główne punkty objawień fatimskich. Powiedział, że one dotyczą nie tylko przyszłości, ale rysują obraz tego, co już się dzieje.

Przedstawiają sytuację współczesnego świata, w którym ludzkość umiera zarówno z powodu wojen, zamachów terrorystycznych, z głodu, jak i na skutek odrzucenia Boga. Żaden człowiek na Ziemi nie jest w stanie zahamować własnymi siłami tej globalnej agonii. Zło sięga bowiem głębi ludzkiego serca i przenosi się niczym epidemia, zarażająca w jednej chwili miliony istnień.

 

W sukurs przychodzi nam ponownie Matka Boża ze swoim orędziem z Fatimy. Nie chodzi jej o przestraszenie czy przygnębienie kogokolwiek, ale o to, by dać nadzieję i wskazać drogę ratunku. Stąd orędzie fatimskie jest przesłaniem o Bożym miłosierdziu. Ojciec Święty Franciszek powiedział wczoraj w Fatimie, że "wzięci za rękę przez Dziewicę Matkę i przed Jej obliczem możemy radośnie wyśpiewywać miłosierdzie Pana" - mówił bp K. Nitkiewicz.

- Orędzie fatimskie jest skierowane również do nas, Polaków, do naszej diecezjalnej rodziny. Bo chociaż Kościół cieszy się dzisiaj w Polsce pełnią wolności, a sytuacja materialna w kraju ulega stałej poprawie, za mało jest w nas nadziei, za mało radości i entuzjazmu. To wynika z rozluźniających się więzów z Bogiem oraz z grzechów, z wad rujnu-jących nasze życie osobiste i relacje międzyludzkie, także w obrębie wspólnoty wierzących, w parafiach i zgromadze-niach zakonnych. Doświadczamy jednocześnie skutków toczącej się na szczytach walki o władzę i kształt Polski. Nawet w naszym lokalnym środowisku przejawia się ona w umotywowanej politycznie lub ideologicznie niechęci i braku szacunku dla drugiej osoby, w zakłamaniu, stronniczości, zemście i wynoszeniu się ponad innych - podkreślał hierarcha.

- Nie jest to jednak przysłowiowy zaklęty krąg, którego nie można przerwać. Wsłuchajmy się raz jeszcze w fatimskie orędzie Maryi. Przyjmijmy je z wiarą tak, jak Hiacynta, Franciszek i Łucja. Oni ofiarowali swoje życie, oddali je Bogu dosłownie, aby położyć kres złu i uratować ludzkość. My również przy Bożej pomocy, w jedności z Chrystusem i ra-zem z Matką Najświętszą jesteśmy w stanie wkroczyć na podobną drogę. Przez modlitwę różańcową, osobiste nawró-cenie, przez zadośćuczynienie za grzechy nasze i całego świata, możemy otrzymać od Boga bardzo wiele. To wszyst-ko uzdalnia nas do kształtowania rzeczywistości w jej wymiarze doczesnym i wiecznym. Świadczy o tym kula, którą zamachowiec chciał zabić św. Jana Pawła II, umieszczona w koronie zdobiącej skronie figurki Maryi w fatimskim sank-tuarium - przypominał sandomierski ordynariusz.

Wspólna modlitwa różańcowa ks. Tomasz Lis /Foto Gość Kaznodzieja zachęcił wszystkich do wzajemnej odpowie-dzialności za siebie oraz do poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, w którym jest miejsce dla wszystkich.

Na zakończenie Mszy św. biskup Krzysztof Nitkiewicz przed obrazem Matki Bożej Sulisławskiej odczytał Akt Zawierze-nia diecezji i wszystkich wiernych Maryi.

Dzieci fatimskie w Sulisławicach ks. Tomasz Lis /Foto Gość Przy maryjnym wizerunku dzieci złożyły kwiaty.

Wspólne dziękczynienie Maryi ks. Tomasz Lis /Foto Gość Przez całe popołudnie wierni mogli indywidualnie modlić się przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Sulisławskiej.

- Przyjechaliśmy całą rodziną w parafialnej pielgrzymce. Chcemy wspólnie Maryi powierzyć nasze sprawy, szczególnie wychowania i dorastania dzieci oraz ich przyszłość. Mamy także szczególną intencję i chcemy prosić Maryję o zdrowie dla bliskiej osoby - mówiła pani Katarzyna, która wraz z rodziną przyjechała z Ostrowca Świętokrzyskiego. 

 

ks. Tomasz Lis /Foto Gość - Rok temu wraz z żoną mieliśmy szczęście być w Fatimie. Dziś duchowo pielgrzymujemy do tego miejsca, a tutaj przez obrazem Matki Bożej Sulisławskiej chcemy dziękować za łaskę uzdrowienia z nałogu osoby z naszej rodziny. Jesteśmy przekonani, że Maryja, jeśli powierza się jej trudne sprawy, jako dobra i kochająca Matka zawsze spieszy nam z pomocą – podkreślał pan Krzysztof z Opatowa. 

 

 


Kalendarz modlitw 17 grudnia

INTENCJA:


Abyśmy wierzyli w bezwarunkową miłość Bożą względem nas i tak mogli przezwyciężyć każde zło i niesprawiedliwość (Misja)


WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Piotr Szkodrov 1889 Adrianopol, Bułgaria
ks. Paweł Sobczak 1922 Chicago, USA
ks. Henryk Schmidt 1968 London, Kanada
ks. Ludwik Tusiński 1973 Chicago, USA

URODZINY:

ks. Zygmunt Waz 1950 Polska

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ:

ks. Antonio Rencricca 1966 Włochy

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. O łaskę naśladowania naszych Założycieli oraz o ducha zmartwychwstania
2. Za Ojca Generała i radnych generalnych
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Złocieńcu

«Duch miłości i prawdy rośnie i upowszechnia się nie mocą tego świata - gwałtem, przemocą, siłą cezara fizyczną, przez miecz, ale mocą swoją własną, która jest z Boga, nauczaniem
i przykładem, poświęceniem się dla miłości i prawdy» (BM, 14)