Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska
  • 1
  • 2
Prev Next

100. rocznica objawień Matki Bożej Fatimskiej

W jednym z najstarszych diecezjalnych sanktuariów maryjnych w Sulisławicach bp Krzysztof Nitkie-wicz przypomniał o aktualności fatimskiego orędzia oraz zawierzył opiece Maryi diecezję i wszystkich wiernych. W uroczystościach uczestniczyły tłumy pielgrzymów z diecezji oraz całego kraju.

Od godzin przedpołudniowych do sulisławskiego maryjnego sanktuarium przybywały pielgrzymki z całej diecezji. Większość pątników docierała autokarami, zaś okoliczne parafie zorganizowały piesze pielgrzymki na diecezjalne uroczystości związane z 100. rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie. Nie zabrakło także pielgrzymów przybyłych z różnych zakątków kraju związanych z sulisławskim sanktuarium.


Wspólne spotkanie rozpoczęła procesja z cudownym obrazem Matki Bożej Sulisławskiej, który został wystawiony na ołtarzu polowym na palcu sanktuaryjnym.

 

Procesja z obrazem Batki Bożej Sulisławskiej ks. Tomasz Lis /Foto Gość Adorując wizerunek Matki Bożej Bolesnej, wierni odmawiali Różaniec prowadzony przez przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich.

 

 

Wspólna modlitwa ks. Tomasz Lis /Foto Gość Po modlitwie różańcowej rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz z udziałem bp. seniora Edwarda Frankowskiego, o. Krzysztofa Swóła, prowincjała księży zmar-twychwstańców, oraz wielu kapłanów i księży zakonnych.

Bp Krzysztof Nitkiewicz wyjaśnił w kazaniu kontekst i główne punkty objawień fatimskich. Powiedział, że one dotyczą nie tylko przyszłości, ale rysują obraz tego, co już się dzieje.

Przedstawiają sytuację współczesnego świata, w którym ludzkość umiera zarówno z powodu wojen, zamachów terrorystycznych, z głodu, jak i na skutek odrzucenia Boga. Żaden człowiek na Ziemi nie jest w stanie zahamować własnymi siłami tej globalnej agonii. Zło sięga bowiem głębi ludzkiego serca i przenosi się niczym epidemia, zarażająca w jednej chwili miliony istnień.

 

W sukurs przychodzi nam ponownie Matka Boża ze swoim orędziem z Fatimy. Nie chodzi jej o przestraszenie czy przygnębienie kogokolwiek, ale o to, by dać nadzieję i wskazać drogę ratunku. Stąd orędzie fatimskie jest przesłaniem o Bożym miłosierdziu. Ojciec Święty Franciszek powiedział wczoraj w Fatimie, że "wzięci za rękę przez Dziewicę Matkę i przed Jej obliczem możemy radośnie wyśpiewywać miłosierdzie Pana" - mówił bp K. Nitkiewicz.

- Orędzie fatimskie jest skierowane również do nas, Polaków, do naszej diecezjalnej rodziny. Bo chociaż Kościół cieszy się dzisiaj w Polsce pełnią wolności, a sytuacja materialna w kraju ulega stałej poprawie, za mało jest w nas nadziei, za mało radości i entuzjazmu. To wynika z rozluźniających się więzów z Bogiem oraz z grzechów, z wad rujnu-jących nasze życie osobiste i relacje międzyludzkie, także w obrębie wspólnoty wierzących, w parafiach i zgromadze-niach zakonnych. Doświadczamy jednocześnie skutków toczącej się na szczytach walki o władzę i kształt Polski. Nawet w naszym lokalnym środowisku przejawia się ona w umotywowanej politycznie lub ideologicznie niechęci i braku szacunku dla drugiej osoby, w zakłamaniu, stronniczości, zemście i wynoszeniu się ponad innych - podkreślał hierarcha.

- Nie jest to jednak przysłowiowy zaklęty krąg, którego nie można przerwać. Wsłuchajmy się raz jeszcze w fatimskie orędzie Maryi. Przyjmijmy je z wiarą tak, jak Hiacynta, Franciszek i Łucja. Oni ofiarowali swoje życie, oddali je Bogu dosłownie, aby położyć kres złu i uratować ludzkość. My również przy Bożej pomocy, w jedności z Chrystusem i ra-zem z Matką Najświętszą jesteśmy w stanie wkroczyć na podobną drogę. Przez modlitwę różańcową, osobiste nawró-cenie, przez zadośćuczynienie za grzechy nasze i całego świata, możemy otrzymać od Boga bardzo wiele. To wszyst-ko uzdalnia nas do kształtowania rzeczywistości w jej wymiarze doczesnym i wiecznym. Świadczy o tym kula, którą zamachowiec chciał zabić św. Jana Pawła II, umieszczona w koronie zdobiącej skronie figurki Maryi w fatimskim sank-tuarium - przypominał sandomierski ordynariusz.

Wspólna modlitwa różańcowa ks. Tomasz Lis /Foto Gość Kaznodzieja zachęcił wszystkich do wzajemnej odpowie-dzialności za siebie oraz do poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, w którym jest miejsce dla wszystkich.

Na zakończenie Mszy św. biskup Krzysztof Nitkiewicz przed obrazem Matki Bożej Sulisławskiej odczytał Akt Zawierze-nia diecezji i wszystkich wiernych Maryi.

Dzieci fatimskie w Sulisławicach ks. Tomasz Lis /Foto Gość Przy maryjnym wizerunku dzieci złożyły kwiaty.

Wspólne dziękczynienie Maryi ks. Tomasz Lis /Foto Gość Przez całe popołudnie wierni mogli indywidualnie modlić się przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Sulisławskiej.

- Przyjechaliśmy całą rodziną w parafialnej pielgrzymce. Chcemy wspólnie Maryi powierzyć nasze sprawy, szczególnie wychowania i dorastania dzieci oraz ich przyszłość. Mamy także szczególną intencję i chcemy prosić Maryję o zdrowie dla bliskiej osoby - mówiła pani Katarzyna, która wraz z rodziną przyjechała z Ostrowca Świętokrzyskiego. 

 

ks. Tomasz Lis /Foto Gość - Rok temu wraz z żoną mieliśmy szczęście być w Fatimie. Dziś duchowo pielgrzymujemy do tego miejsca, a tutaj przez obrazem Matki Bożej Sulisławskiej chcemy dziękować za łaskę uzdrowienia z nałogu osoby z naszej rodziny. Jesteśmy przekonani, że Maryja, jeśli powierza się jej trudne sprawy, jako dobra i kochająca Matka zawsze spieszy nam z pomocą – podkreślał pan Krzysztof z Opatowa. 

 

 


Kalendarz modlitw 23 czerwca

INTENCJA:


Aby każdy przełożony był świadomy, że od jego wysiłku najwięcej zależy, czy miłość stanie się prawdziwą podstawą nie tylko całego naszego życia, ale także istotną cechą naszego Zgromadzenia (art. 51)


«...Jak?! Tak słaby, tak nikczemny, tak zatwardziały w przywiązaniu do świata... Boże, nie opuszczaj mnie!» (09.09.1838, Paryż)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

br. Wiktor Mościński 1992 Chicago, USA

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za naszą Ojczyznę oraz za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców
2. Za tych wszystkich, którzy polecali się naszym modlitwom
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Bułgarii