Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska
  • 1
  • 2
Prev Next

DNI FORMACYJNE DLA PRZEŁOŻONYCH, PROBOSZCZÓW I FUNKCYJNYCH

„Najwięcej dobra czyni się przez miłość, a nie przez logiczność pojęć” Bogdan Jański

Tradycyjnie już po pierwszej niedzieli Wielkiego Postu odbyły się Dni Formacyjne dla Przełożonych, Proboszczów i Funkcyjnych. Spotkali się zmartwychwstańcy pracujący w Polsce, na Słowacji, Ukrainie, w Austrii, w Niemczech, we Włoszech, w Bułgarii. Te dni minęły na dzieleniu się doświadczeniami, radościami i trudami a także słuchaniu prelekcji. Pierwszego dnia o. Krzysztof Czerwionka CR opowiedział o dziele, jakim przy zmartwychwstańcach od 25 lat jest Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea. Przypomniał o początkach wspólnoty, która powstawała w Stryszawie, w domu w którym odbywały się turnusy oazowe Ruchu Światło–Życie. Mówił o swoim nawróceniu, o doświadczeniu Bożej miłości i o tym jak niezwykłym architektem jest Bóg, bo tylko On mógł uczynnić to dzieło. Dzisiaj wspólnota liczy 2500 członków, którzy spotykają się w Domach Zmartwychwstania i ewangelizują nie tylko w Polsce ale i w Anglii, Holandii, Bułgarii, Austrii, Niemczech i na Ukrainie a już wkrótce pierwsi misjonarze wyruszą do Tanzanii.

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zmartwychwstańców o. Damian Stachowiak CR przedłożył uczestnikom zmiany, jakie zawiera nowe „Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis” wydane przez Kongregację ds. Duchowieństwa. Zdecydowanie czuje się w tym dokumencie ducha papieża Franciszka, który nie chce księży funkcjonariuszy religijnych, lecz pasterzy, którzy będą blisko swoich owiec. W kolejnym dniu o. Edward Żakowicz CR przedstawił współbraciom dokument „Dyrektorium Trzeźwości” zatwierdzony przez ostatnią Kapitułę Prowincjalną. Jest to niewątpliwie dokument nowatorski wśród zakonów pomagający w radzeniu sobie w sytuacjach, kiedy we wspólnocie jest osoba uzależniona. Kolejny zmartwychwstaniec o. Czesław Marchewicz CR przybliżył nam z okazji 25-lecia istnienia Wspólnoty Burego Misia jej charyzmat i powiedział o tym jak to dzieło się rozwija. Jak zauważył mamy być tylko podwykonawcami Pana Boga a wtedy można robić rzeczy niemożliwe. We wtorkowe popołudnie uczestnicy dni formacyjnych udali się na zwiedzanie Fabryki Schindlera. Była to cenna lekcja historii. Następnie wysłuchano wykładu o. Marko Rupnika SJ, który przypomniał, że ewangelizowanie to wskrzeszanie człowieka mocą Ewangelii.

W tych wszystkich wystąpieniach czuło się ducha naszego Założyciela Bogdana Jańskiego, którego myśl zainspirowała wspomnianych zmartwychwstańców do podejmowania dzieł ewangelizacji na różnych polach, do rodzenia nowych ludzi dla Jezusa i Kościoła, do pójścia do najbardziej pogubionych. O. Artur Traczewski CR, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Sulisławskiej opowiedział o przygotowaniach do uroczystości jubileuszowych z okazji ogłoszenia Matki Bożej Sulisławskiej patronką Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców. Środowe przedpołudnie to była prawdziwa uczta intelektualna i duchowa dzięki konferencji naukowej poświęconej postaci wybitnego zmartwychwstańca ks. Waleriana Kalinki CR. Deo gratias! Za ten czas spotkań, relacji i świadectwa, że duch Założyciela jest ciągle żywy!

 

 


Kalendarz modlitw 22 października

INTENCJA:


Aby w apostolacie wychowania, nasi zakonnicy zespalali w jedno wartości duchowe i intelektualne (art. 200)


«Co dnia rozum nasz zgłębia otchłań upadku i przestrzeń dźwigania się w Chrystusie» (KW, 89)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. David Fennessy 1913 St. Louis, USA
br. Jan Brzykcy 1917 Chicago, USA

URODZINY:

ks. Patryk Aiello 1930 O-K

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za naszą Ojczyznę, o sprawiedliwość i pokój na świecie
2. O nawrócenie grzeszników
3. Za wspólnotę Domu zakonnego św. Łukasza w Wiedniu