Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska
  • 1
  • 2
Prev Next

KORONACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

W niedzielę 30.10.16. W Polskim Kościele św. Krzyża w Wiedniu na Rennwegu o godz. 10.30 miała miejsce długo wyczekiwana uroczystość Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej wotami jubileuszowymi z okazji 1050-lecia Chrztu Polski.

Dokonał jej Arcy-biskup Wiednia Kardynał Christoph Schönborn w towarzystwie ks. bpa Wiesława Lechowicza – delegata KEP ds. Emigracji Polskiej. Spełniło się zatem pragnienie tak wielu osób, których marzeniem było godne uczczenie Matki Bożej i danie wyrazu wdzięczności za wszelkie do-brodziejstwa i łaski jakie otrzymywali i otrzymują wierni Polskiego Kościoła na przestrzeni tak wielu lat istnienia tej polskiej świątyni w Wiedniu. Korony Jubileuszowe są darem Czcicieli Maryi skupionych przy kościele, jak i wielu innych osób, które ofiarowały precjoza zarówno na berło dla Matki Bożej, jak i na kunsztowne korony.

Korony wykonał znakomity artysta z Nowego Targu – pan Marek Szala


Kalendarz modlitw 18 lutego

INTENCJA:


Abyśmy oddawali cześć Maryi, tak jak to uczynił sam Bóg wybiera¬jąc ją na Matkę Zbawiciela oraz czyniąc ją Matką Kościoła, który jest Jego Ciałem. Byśmy, zgodnie z naszą tradycją uznawali Maryję za Matkę naszego Zgromadzenia i pamiętali, że jesteśmy szczególnie powołani do szerzenia Jej czci (art. 8)


«Dzięki Ci po trzykroć dzięki za doprowadzenie mnie nareszcie do źródła najczystszej prawdy, arki Nowego Przymierza!» (28.12.1834, Paryż)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za


ZMARŁYCH:

ks. Czesław Szulc 1949 Chicago, USA


URODZINY:

ks. Tadeusz Gajda 1952 Polska


INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich, strapionych kuszonych i konają¬cych
2. Za Siostry Zmartwychwstanki i ich apostolaty
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Australii