Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii
Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja


W obecny czas, w którym przeżywamy w Kościele Powszechnym Rok Miłosierdzia, wpisują się również nasze lokalne zmartwychwstańcze uroczystości: 180. rocznica powstania Zgromadzenia Zmartwychwstańców oraz 100. rocznica śmierci ks. Stefana Pawlickiego CR, wybitnego profesora, filozofa, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pragniemy przyjrzeć się postaci ks. Pawlickiego CR, która zarówno na polu kapłańskim jak i na polu naukowym przyniosła mu niezwykły szacunek i wielkie uznanie. Na tę okoliczność, w ramach XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z serii Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja – odbędzie się

sympozjum pt:


Ks. Stefan Pawlicki CR:
człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej

 

 

17 lutego 2016 (środa)
Centrum Resurrectionis, Kraków, ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1

PROGRAM
9.00   Eucharystia pod przewodnictwem JE ks. bp. Jana Zająca
10.30   Otwarcie konferencji
Ks. Krzysztof Swół CR, przełożony Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców

10.35  Sesja przedpołudniowa – „ogólna” [Sala Kapitulna]
Ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR – przewodniczący

Dr Mirosław Mylik (Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie)
Życie i dzieło ks. Stefana Pawlickiego

Prof. dr hab. Leon Miodoński (Uniwersytet Wrocławski)
Ks. prof. Stefan Pawlicki wobec ideologicznych wyzwań współczesności – materializm, socjalizm, nietzscheanizm

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Sokrates w interpretacji ks. S. Pawlickiego

Dr hab. Tomasz Mróz (Uniwersytet Zielonogórski)
Od złośnicy do Magdaleny Zawadzkiej. Stefan Pawlicki w polskiej recepcji Ksantypy

Przerwa kawowa

 

Uwaga: dwie równoległe sesje południowe!

12.15   Sesja południowa – „społeczna” [Refektarz]
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal – przewodniczący  

Ks. dr hab. Dariusz Tabor CR, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Społeczeństwo i myśl. Filozofia czy socjologia kultury księdza Stefana Pawlickiego?

Ks. dr hab. Robert Nęcek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Rola mądrości i obowiązkowości w komunikacji akademickiej w świetle wypowiedzi ks. Stefana Pawlickiego

Ks. dr Wojciech Mleczko CR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Zadania prasy katolickiej według ks. Stefana Pawlickiego CR

Mgr Aleksandra Bulaczek (Uniwersytet Zielonogórski)
Pomiędzy egalitaryzmem a elitaryzmem. Platońska wizja sprawiedliwego państwa w filozofii społecznej Stefana Zachariasza Pawlickiego

12.15   Sesja południowa – „filozoficzna” [Sala Kapitulna]
Dr hab. Tomasz Mróz – przewodniczący

Dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
„Historia filozofii greckiej” w polemicznym zwierciadle Adama Mahrburga

Dr Joanna Barcik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Koniec scholastyki? Filozofia Boga Stefana Pawlickiego CR

Dr Marcin Rebes (Uniwersytet Jagielloński)
Antropologia filozoficzna ks. prof. Stefana Pawlickiego

Ks. dr Miłosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
„Rozbiéranie niedorzeczności”. Księdza Stefana Pawlickiego obrona dualizmu antropologicznego

13.30   Przerwa obiadowa
14.45   Sesja popołudniowa – „historyczna” [Sala Kapitulna]
Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski – przewodniczący

Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Znaleźć i przekazać prawdę jako zadanie: w świetle „O początkach chrześcijaństwa” ks. prof. Stefana Pawlickiego

Ks. dr Artur Kardaś CR (Komisja Historyczna PAN w Katowicach)
Ksiądz profesor Pawlicki w krakowskich salonach

Mgr Sławomir Marchel (Archiwum Państwowe w Opolu)
Kultura intelektualna ks. Stefana Pawlickiego CR w myśli i działalności bpa krakowskiego Jana Puzyny

Ks. mgr lic. Maciej Gawlik CR (Wiedeń)
„Codzienność Dr. Pawlickiego (1875–1878)” - pamiętnik z życia kapłana i naukowca

16.00           Słowo na zakończenie
Ks. Bernard Hylla CR, przełożony generalny Zgromadzenia Zmartwychwstańców

 

Wydarzenie okołokonferencyjne

17.00 – 18.30       Zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Collegium Maius) oraz Auli i Sali Senackiej w Collegium Novum UJ (portret ks. prof. Stefana Pawlickiego CR)

 

ORGANIZATOR
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Wydział Nauk Społecznych
Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych

WSPÓŁORGANIZATOR
Zgromadzenie Zmartwychwstańców – Prowincja Polska

PATRONAT HONOROWY
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowski
JE ks. bp Wiesław Śpiewak CR, ordynariusz diecezji Hamilton na Bermudach
Najprzewielebniejszy Ojciec Bernard Hylla CR, przełożony generalny Zgromadzenia Zmartwychwstańców
JM prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
JM ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Białas, prezes Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie
Ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Ks. dr hab. Janusz Mączka SDB, prof. UPJPII, dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Ks. dr hab. Antoni Świerczek, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

RADA NAUKOWA

Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal – kierownik Katedry Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prorektor ds. rozwoju i polityki kadrowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż – dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Ks. dr hab. Robert Nęcek – kierownik Katedry Edukacji Medialnej, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Dr hab. Tomasz Mróz – Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Ks. dr Wojciech Mleczko CR – Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członek Międzynarodowej Komisji Studiów Zmartwychwstańczych
Ks. James Gibson CR – przewodniczący Międzynarodowej Komisji Studiów Zmartwychwstańczych, członek Zarządu Generalnego Zgromadzenia Zmartwychwstańców (Rzym)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal – kierownik Katedry Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prorektor ds. rozwoju i polityki kadrowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Ks. dr Wojciech Mleczko CR – Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych UPJPII, przewodniczący Komisji Studiów Zmartwychwstańczych
Ks. dr Damian Stachowiak CR, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zmartwychwstańców w Krakowie

KOORDYNATOR KONFERENCJI
Ks. dr Wojciech Mleczko CR
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. kom. 503-017-623

 


Kalendarz modlitw 17 września

INTENCJA:


Aby, w celu sprostania złożonym i wzrastającym wymogom współczesnej posługi, zakonnicy troszczyli się o własny rozwój duchowy i zawodowy: poprzez kierownictwo duchowe, osobistą lekturę i studium, poprzez udział w kursach, spotkaniach dyskusyjnych i programach okolicznościowych (art. 170)


«Wszystko, co najwięcej chrześcijańskie, najświętsze, najlepsze, niech znajdzie w na¬szej społeczności braterskiej i zwierzchność i upowszechnienie» (KW, 54)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Piotr Graf 1960 Sudbury, Kanada
ks. Hieronim Kroetsch 2012 Kitchner, Kanada

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za dusze w czyśćcu cierpiące, i za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze
2. Za Międzynarodową Komisję Formacji oraz za prowincjalne i regionalne komisje formacji
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Złocieńcu