Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska
  • 1
  • 2
Prev Next

Jubileusz 25-lecia pobytu Zmartwychwstańców w Samborze

W dniu 13 listopada odbyła się w Samborze uroczystość związana z 25-leciem pobytu Księdza Proboszcza Andrzeja Kurka i Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego (Zmartwychwstańców) w Samborze i na Ukrainie. W okresie komunizmu kościół w Samborze nie był zamknięty. Przez wiele lat, do 15 VII 1990 r. proboszczem był ks. Kazimierz Mączyński. Potem przez okres trzech miesięcy odprawiali tu różni księża. Na prośbę Arcybiskupa Mariana Jaworskiego ówczesny Prowincjał ks. Grzegorz Treder CR wysłał księdza Andrzeja Kurka na Ukrainę, który 19 X 1990 r. przyjechał do Sambora.

Prócz pracy duszpasterskiej w Samborze ks. Andrzej miał do obsługi także okoliczne kościoły. Na początku lat 90 – tych wszystkie kościoły były doprowadzone do używalności i zostały dostosowane do potrzeb kultu. Po nieudanych próbach odzyskania dawnej plebanii, ks. Andrzej podjął się budowy nowego budynku. Angażował się także dla Archidiecezji Lwowskiej: rzez 10 lat był Dyrektorem „Caritas” Archidiecezji Lwowskiej, członkiem Komisji Głównej Synodu Archidiecezji Lwowskiej, członkiem Rady Kapłańskiej, obecnie po raz drugi jest Dziekanem Dekanatu Sambor.

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi pojawiły się w tym mieście po raz pierwszy w 1901 roku. Od początku prowadziły sierociniec, a następnie przedszkole. Od 1941 r. za okupacji niemieckiej z narażeniem własnego życia ukrywały wśród 100 dzieci także dzieci żydowskie. W 1944 r. po ponownym zajęciu Sambora przez Rosjan, Siostry zostały ostatecznie usunięte z Sierocińca, a majątek upaństwowiono.

Do Sambora siostry powtórnie wróciły 25 lat temu w osobie s. Darosławy Piekarz. Siostry wybudowały dom z kaplicą na placu przekazanym przez pana Mariana Zabawskiego. Siostry prowadzą katechezę, opiekują się kościołem parafialnym, zajmują się chorymi i samotnymi, starają się być dla otoczenia po prostu „siostrami”.

Na uroczystość przybyło wielu gości z Ukrainy i Polski. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Z grupą współbraci przyjechał Prowincjał Księży Zmartwychwstańców ks. Krzysztof Swół, byli obecni księża dekanatu Samborskiego i Archidiecezji Lwowskiej, Siostra Wikaria Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi s. Wanda Mikicka z grupą sióstr z Polski i z Ukrainy, Konsul Generalny RP ze Lwowa, Wojciech Mazur, nowo wybrany Mer miasta Sambor Jurij Petrowicz, goście z Polski i Ukrainy. W homilii ksiądz Arcybiskup dziękował za pracę Zmartwychwstańców i Sióstr oraz złożył życzenia, dalszego trwania w pokorze z dobrocią i miłosierdziem w miejscu, gdzie Bóg postawił.

Oprawę Mszy św. uświetnił zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, pod Dyrekcją p. Jacka Bonieckiego (jednocześnie dyrygenta), który także po Mszy św. dał przepiękny koncert. Podziękowaniem dla zespołu były nie tylko słowa i kwiaty, ale i gorące przyjęcie przez zebranych w kościele.

Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą zgromadzenia Zmartwychwstańców i Sióstr będzie rozwijać się nadal i służyć Kościołowi na Ukrainie.

 

.


Kalendarz modlitw 30 marca

INTENCJA:


Abyśmy byli świadomi tego, że jesteśmy tylko zarządcami tego wszystkiego, czym nas Bóg obdarzył oddali się wielkodusznie na służbę Ludu Bożego (art. 22)


«Miłosierny Boże, wesprzyj mnie Twoją świętą łaską, ukończ we mnie dzieło zbawienia, pojednania się z Tobą...» (10.01.1836, Paryż)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

URODZINY:

ks. Jan Miles 1927 O-K
ks. Jan Lesousky 1930 O-K

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ:

ks. Adriano Ciminelli 1963 Włochy
ks. David Mowat 1963 O-K

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. O większe uznanie talentów, jakie posiadają inni oraz o poczucie odpowiedzialności za rozwijanie naszych własnych talentów dla dobra wspólnoty
2. O stały wzrost naszego nabożeństwa do Chrystusa Zmartwychwstałego
3. Za wspólnotę Domu zakonnego na Mentorelli