Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska

Ojciec Wiesław Śpiewak Biskupem diecezji Hamilton na Bermudach

 

Kościół na Bermudach ma od 1 października 2015 r. nowego Pasterza – jest nim nasz Współbrat Zmartwychwstaniec z Prowincji Polskiej – Ks. Bp Wiesław Śpiewak. Przyjęcie sakry biskupiej odbyło się w uroczystej oprawie w katedrze w Hamilton. Obecni byli dostojnicy Kościoła i Bermudów, jak też bracia zmartwychwstańcy przybyli z Polski i innych krajów. Mszę św. koncelebrowało 8 biskupów i 27 księży. Głównym konsekratorem nowego ordynariusza
był przechodzący na emeryturę biskup Robert Kurtz CR, natomiast współkonsekratorami byli abp Nicola Girasoli, nuncjusz apostolski w Trinidad i Tobago oraz abp Patric Pinder, przewodniczący Konferencji Episkopatu Antyli. W uroczystościach uczestniczyli licznie przybyli wierni z całej diecezji.

 

Mianowany przez papieża Franciszka 52-letni Ojciec Śpiewak jest pierwszym biskupem z Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców.

 

Ekscelencjo Księże Biskupie Wiesławie, życzymy Ci, abyś w swojej posłudze dla dobra diecezji Hamilton oraz całego Kościoła cieszył się nieustannie darami Zmartwychwstałego Pana oraz ludzką życzliwością.

 


HERB BISKUPI


ZNAK WIĘŹI POMIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ A TERAŹNIEJSZOŚCIĄ

 

K w koronie – tzw. „K kazimierzowskie” z drzwi katedry wawelskiej – wskazuje miejsce pochodzenia


Gałązka cedru (jałowca) bermudzkiego – drzewo rosnące tylko na Bermudach – wskazuje miejsce posługi


Chorągiew Zmartwychwstania – symbol Zgromadzenia Zmartwychwstańców – wskazuje rzeczywistość łączącą obydwa te miejsca: pochodzenia i posługi oraz przynależność duchową


Motto – „Deus Caritas est alleluia” – „Bóg jest miłością Alleluja”
wskazuje fundament duchowości zmartwychwstańczej

 

Diecezja hamiltońska, która obejmuje swoim zasięgiem mały archipelag wyspy Bermudy, powstała 19 lutego 1953 r. na mocy decyzji papieża Piusa XII jako prefektura apostolska, z wydzielenia Bermudów z kanadyjskiej archidiecezji Halifax. Trzy lata później została podniesiona do rangi wikariatu apostolskiego, a 12 czerwca 1967 roku przekształcona w pełnoprawną diecezję.

 

 

 

BULLA NOMINACYJNA STOLICY APOSTOLSKIEJ,

 

POWOŁUJĄCA KS. WIESŁAWA ŚPIEWAKA NA URZĄD BISKUPA

 

 

Przetłumaczony tekst Bulli:

 
Franciszek, Biskup, Sługa Sług Bożych do ukochanego syna Wiesława Śpiewaka ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Prowincjała tego samego Zgromadzenia w Polsce, wybranego Biskupem Hamiltonu na Bermudach, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo.

Z woli naszego Pana Jezusa Chrystusa posiadamy szczególny mandat opieki i zapewnienia potrzeb każdej Diecezji w Kościele. Ponieważ Diecezja Hamilton na Bermudach jest wolna z powodu rezygnacji naszego czcigo dnego Brata Roberta Kurtza, po konsultacji, pomyśleliśmy o tobie, drogi synu i widzimy ciebie jako nadającego się do zastąpienia go. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Kongregacji Ewangelizacji Narodów, z naszym powszechnym autorytetem Apostolskim, tym listem

 

przydzielamy i powołujemy ciebie na Biskupa Hamiltonu na Bermudach.

 

Zezwalamy, abyś przyjął święcenia biskupie z rąk jakiegokolwiek katolickiego Biskupa, z zachowaniem norm liturgicznych, ale przedtem musisz złożyć Wyznanie Wiary oraz Przysięgę Wierności wobec Nas i Naszych Następców na Stolicy Apostolskiej zgodnie z tekstami kanonicznymi, i te dokumenty, odpowiednio podpisane i opieczętowane muszą być wysłane do wyżej wspominanej Kongregacji.

Prosimy, byś oznajmił, w najbardziej odpowiedni sposób, twoje powołanie duchowieństwu i ludziom Diecezji i zachęcamy ich, by Cię przyjęli ze szczerym synowskim oddaniem, ale także, zgodnie z instrukcjami, które przez twoje biuro dasz im. W końcu Czcigodny Bracie nie zapomnij: wykonuj ten nowy urząd z serdeczną troską tak, abyś przez twoje świadectwo, mógł pogłębiać w sercach wiernych powierzonych twojej opiece zbawienie przyniesione przez naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Dane w Rzymie, u Świętego Piotra, dnia trzynastego miesiąca czerwca, roku Pańskiego dwa tysiące piętnastego, w trzecim roku Naszego Pontyfikatu.

 

 

 

OBRZĘD ŚWIECEŃ BISKUPA WIESŁAWA

 

Po Ewangelii i homilii w której Nuncjusz Apostolski podziękował biskupowi Kurtzowi za jego
dwudziestoletnią posługę, odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych. Następnie odmówiona została
modlitwa konsekracyjną, której najważniejszą część odmówili wszyscy biskupi: "Teraz Boże, wylej na
tego wybranego pochodzącą od Ciebie moc Ducha Świętego, który włada i kieruje, którego dałeś
Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, On zaś dał Go świętym Apostołom, aby w
różnych miejscach ustanowili Kościół, jako Twoją świątynię, na nieustanną cześć i chwałę Twojego
Imienia". W czasie modlitwy święceń, nad głową biskupa trzymana była księga Ewangelii jako znak
najważniejszego jego obowiązku. Namaszczenie głowy świętym Krzyżmem i wręczenie insygniów
biskupich (pierścienia, mitry i pastorału) zakończyło obrzęd święceń.

 

BISKUPI UCZESTNICZĄCY W LITURGII ŚWIĘCEŃ:

 

Biskup Robert Kurtz CR Hamilton Bermudy – główny konsekrator
Arcybiskup Nicola Girasoli – nuncjusz apostolski w Trynidadzie i Tobago (współkonsekrator)
Arcybiskup Metropolita Patrick PinderNassau, Bahams (współkonsekrator)
Arcybiskup Metropolita Joseph HarrisPort-of-Spain, Trynidad i Tobago
Biskup pomocniczy Chrisopher GlancyBelize
Biskup Luigi Secco SDBBiskup Antyli Holenderskich
Biskup Burchell McPhersonMontego Bay, Jamaica
Biskup Kenneth RichardsSt. John’s – Basseterre, Anntigua i Barbuda


Kalendarz modlitw 24 lipca

INTENCJA:


Abyśmy się starali przede wszystkim o nabycie wewnętrznego umartwienia, którym jest skupienie, milczenie i świadomość Bożej obecności, co jest nam tym więcej konieczne, że jesteśmy powołani do życia apostolskiego (art. 81)


«Mając najuroczyściej i w obecności Twojej zaprotestować przeciw zarzutom, żeśmy tylko narzędziem jakiejś kabały politycznej, zanosimy do Ciebie prośby, żebyś nas rozproszył, zniszczył zaraz, jeśliby kiedy tak być miało...»

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Henryk Panfil 1971 Fontana, USA
ks. Jan Bocian 1974 Chicago, USA
ks. Teodor Kłopotowski 1976 Chicago, USA
ks. Paweł Balcer 1986 Homestead, USA
br. John Traynor 1992 Kitchener, Kanada

URODZINY:

ks. Kazimierz Kryzel 1935 Polska
ks. Manuel Williams 1957 USA

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za tych, którzy przeżywają trudności w realizacji swojego powołania
2. O powołania do naszego Zgromadzenia
3. Za wspólnotę Domu zakonnego Auerbach