Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska

Wprowadzenie w urząd Prowincjała

W niedzielę, 31 maja 2015 roku, podczas uroczystych nieszporów w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Zmartwychwstańców w Krakowie, o. Bernard Hylla CR, przełożony generalny Zgromadzenia, dokonał kanonicznego wprowadzenia ojca Krzysztofa Swóła CR w urząd przełożonego prowincjalnego Prowincji Polskiej Zgromadzenia. W świętowaniu wzięli udział Współbracia z różnych domów zakonnych oraz rodzina i przyjaciele Ojca Prowincjała. Świadkami wyznania wiary i przysięgi wierności byli dotychczasowy prowincjał, o. Wiesław Śpiewak CR, oraz dotychczasowy wikariusz prowincjalny. o. Andrzej Sosnowski CR. Kadencja prowincjalska trwa trzy lata. Gratulacje dla Ojca Krzysztofa, życzenia najlepsze i modlitwy żarliwe.

 


Kalendarz modlitw 20 października

INTENCJA:


Aby nasz apostolat wychowania skutecznie dążył do swojego celu, którym jest pełny rozwój osobowości ludzkiej - poprzez kształcenie umysłu i urabianie właściwego sądu, aby prowadzić ludzi do Boga, który jest źródłem i celem wszelkiej mądrości i wiedzy (art. 200)


«Tylko religia katolicka odkrywa najwyższe, powszechne prawo życia, daje środki reparowania naszej zepsutej radykalnie natury i dopięcia celu naszej egzystencji - wiecznego życia, zbawienia» (KW, 87)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

br. Marcin Wojciechowski 1918 Kraków, Polska
ks. Lawrence Vallimont 2003 Clearfield, USA
ks. Marian Grądziel 2004 Kraków, Polska

IMIENINY:

ks. Jan Kaczmarek

URODZINY:

ks. Gary Young 1940 USA
br. Edward Benson 1944 O-K

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za naszych rodziców, rodzeństwo, przyjaciół i dobroczyńców
2. Za tych, którzy polecali się naszym modlitwom
3. Za wspólnotę Domu zakonnego św. Józefa w Wiedniu – Kahlenberg