Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska
  • 1
  • 2
Prev Next

Wprowadzenie w urząd Prowincjała

W niedzielę, 31 maja 2015 roku, podczas uroczystych nieszporów w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Zmartwychwstańców w Krakowie, o. Bernard Hylla CR, przełożony generalny Zgromadzenia, dokonał kanonicznego wprowadzenia ojca Krzysztofa Swóła CR w urząd przełożonego prowincjalnego Prowincji Polskiej Zgromadzenia. W świętowaniu wzięli udział Współbracia z różnych domów zakonnych oraz rodzina i przyjaciele Ojca Prowincjała. Świadkami wyznania wiary i przysięgi wierności byli dotychczasowy prowincjał, o. Wiesław Śpiewak CR, oraz dotychczasowy wikariusz prowincjalny. o. Andrzej Sosnowski CR. Kadencja prowincjalska trwa trzy lata. Gratulacje dla Ojca Krzysztofa, życzenia najlepsze i modlitwy żarliwe.

 


Kalendarz modlitw 11 kwietnia

INTENCJA:


Abyśmy wykluczyli podejmowanie jakiejkolwiek pracy jedynie dla zysku, pamiętając słowa Chrystusa: «Starajcie się naprzód o królestwo (Boga) i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane» (Mt 6,33) (art. 27)


«Wspieraj mnie potrzebnymi łaskami do zupełnego odrodzenia się duchowego...» (05.06.1836, Paryż)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Konstanty Kertev 1906 Adrianopol, Bułgaria
ks. Hubert Aeymans 1928 Mentorella, Włochy
ks. Edmund Rączka 1983 Chicago, USA
ks. Feliks Kopydłowski 1997 Mentorella, Włochy

URODZINY:

ks. Adam Błyszcz 1968 Polska

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Abyśmy, jako zmartwychwstańcy, byli ludźmi, którzy nie tylko rozważają Misterium Paschalne, ale nim żyją
2. Za anglikańską Wspólnotę Zmartwychwstania Pańskiego i jej wysiłki w kierunku osiągnięcia jedności chrześcijan
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Poznaniu – Smochowicach