Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska
  • 1
  • 2
Prev Next

Wprowadzenie w urząd Prowincjała

W niedzielę, 31 maja 2015 roku, podczas uroczystych nieszporów w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Zmartwychwstańców w Krakowie, o. Bernard Hylla CR, przełożony generalny Zgromadzenia, dokonał kanonicznego wprowadzenia ojca Krzysztofa Swóła CR w urząd przełożonego prowincjalnego Prowincji Polskiej Zgromadzenia. W świętowaniu wzięli udział Współbracia z różnych domów zakonnych oraz rodzina i przyjaciele Ojca Prowincjała. Świadkami wyznania wiary i przysięgi wierności byli dotychczasowy prowincjał, o. Wiesław Śpiewak CR, oraz dotychczasowy wikariusz prowincjalny. o. Andrzej Sosnowski CR. Kadencja prowincjalska trwa trzy lata. Gratulacje dla Ojca Krzysztofa, życzenia najlepsze i modlitwy żarliwe.

 


Kalendarz modlitw 2 lipca ROCZNICA ŚMIERCI BOGDANA JAŃSKIEGO

INTENCJA:


: «W początkach samych naszych przekonani, że aby nawrócenie nasze własne i Braci zbliżających się do Pana Boga, było skuteczne (...) najwłaściwszą i konieczną było rzeczą, żeby się usunąć z kompanii, w których się żyło, złączyć się w jedną społeczność, w której każdy jeden opierałby się na wszystkich i zasilał ich duchem i spólną jego praktyką i został niejako związany przed sobą i Bogiem i ludźmi i wprowadzony na drogę prawdy. I zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie naszego życia wspólnego i założyli Domek w początku 1836. Był on gwarancją wytrwałości i ćwiczenia duchowego dla jego członków» (B. Jański do W. Wielogłowskiego)


«Duchu Święty, oświeć mnie! Duchu Święty, umocnij mnie! Duchu Święty zapal mnie i ogarnij całego jak najdoskonalszą miłością...» (19.05.1839, Paryż)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

BOGDAN JAŃSKI 1840 Rzym, Włochy

ks. Franciszek Jagłowicz 1961 Louisville, USA
ks. Stanisław Ziemba 1964 Chicago, USA

URODZINY:

ks. Zdzisław Korcz 1935 Polska
ks. Marek Strzyżyński 1961 Polska
ks. Damian Stachowiak 1981 Polska

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. O wyniesienie na ołtarze naszego Brata Starszego Bogdana (w dniu śmierci)
2. Za Ojca Generała i Kurię Generalną
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Bytomiu