Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska

Konferencja naukowa o zmartwychwstańcach (zapowiedź)

 

 X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z serii

Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja

 

Nie giąć wszystkiego pod jedną formę…

Zmartwychwstańcy – ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa

(w 175. rocznicę śmierci Sługi Bożego Bogdana Jańskiego)

25 lutego 2015 (środa)

Rozpoczęcie mszą św. o godz. 9:30,

pod przewodnictwem i z homilią ks. bpa Grzegorza Rysia

Centrum Resurrectionis, ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1, 30-320 Kraków

 

Organizatorzy

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Zgromadzenie Zmartwychwstańców – Prowincja Polska

Polskie Towarzystwo Teologiczne – Sekcja Duchowości

 

 

 

W Roku Życia Konsekrowanego zapraszamy na kolejne sympozjum z serii Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja, tym razem poświęcone charyzmatowi i misji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Tematyka referatów ukazuje rozmaitość i wielopłaszczyznowość wizji założyciela zmartwychwstańców, sługi Bożego Bogdana Jańskiego, rozwijanej następnie przez jego uczniów w różnych realiach kulturowych. Znajdzie tu coś dla siebie i osoba duchowna, i katolik świecki, i wykładowca akademicki, i lider społeczny, i duszpasterz parafialny, i Rusin galicyjski, i Polak emigracyjny… bo pomysłów na odrodzenie społeczeństwa miał Jański istne multum.


REFERATY

ks. Wojciech zyzak

Duchowość ludzi świeckich według założycieli zmartwychwstańców

Spirituality of Lay People According to the Founders of the Resurrectionists

Kata Magony-Biró

Jański’s Ideas on the Renewal of Society

Pomysły Jańskiego na odnowę społeczeństwa

ks. Wojciech Misztal

Do zbawienia przez kształtowanie doczesności: misja duchownego w świetle Dziennika o. Piotra Semenenki

To Salvation through Shaping of Temporality: Mission of a Priest in the Light of Fr. Peter Semenenko’s Diary

Paul Sims CR

Theories that Inform Resurrectionist Leadership Practices towards the Spiritual Rebirth of Society

Teorie objaśniające zmartwychwstańcze praktyki liderowania ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa

James Donohue CR

Eight Principles of Resurrectionist Spirituality Applied to Undergraduate Teaching

Osiem zasad duchowości zmartwychwstańczej zastosowanych w pracy akademickiej

Wojciech Mleczko CR

Parafia jako przestrzeń zmartwychwstania społeczeństwa (szkic o działalności ks. Wincentego Barzyńskiego w Chicago)

Parish as a Space for Resurrection of Society (A Sketch of Fr. Vincent Barzyński’s Activity in Chicago)

Włodzimierz Osadczy

Zmartwychwstańcy wobec „kwestii ruskiej” w Galicji

Resurrectionists and "Ruthenian issue" in Galicia

PRELEGENCI

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak – rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, profesor tegoż Uniwersytetu, afiliacja naukowa: Katedra Historii Duchowości, Instytut Teologii Duchowości Wydziału Teologicznego UPJPII

Kata Magony-Bíró – doktorantka w Pázmány Péter Catholic University (Budapeszt, Węgry), nauczycielka historii i religii

ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal - kierownik Katedry Duchowości Mediów i Relacji Społecznych, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; prorektor UPJPII ds. rozwoju i polityki kadrowej

ks. prof. dr Paul Sims CR – profesor nadzwyczajny w Concordia University of Chicago (Department of Educational Leadership), doktorat uzyskał w 2002 r. w Loyola University of Chicago w zakresie przywództwa edukacyjnego i studiów politycznych

ks. prof. dr James M. Donohue CR – profesor teologii w Mount St. Mary’s University (Emmitsburg, Maryland, USA), dziekan Wydziału Teologicznego, doktorat uzyskał w 1999 r. w Catholic University of America (Washington, D.C.)

ks. dr Wojciech Mleczko CR – asystent w Katedrze Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przewodniczący Sekcji Teologii Duchowości Polskiego Towarzystwa Teologicznego; członek Międzynarodowej Komisji Studiów Zmartwychwstańczych

dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL – dyrektor Centrum UCRAINICUM Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, afiliacja naukowa: Katedra Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Dziejów Teologii, Instytut Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologii KUL


Kalendarz modlitw 24 lipca

INTENCJA:


Abyśmy się starali przede wszystkim o nabycie wewnętrznego umartwienia, którym jest skupienie, milczenie i świadomość Bożej obecności, co jest nam tym więcej konieczne, że jesteśmy powołani do życia apostolskiego (art. 81)


«Mając najuroczyściej i w obecności Twojej zaprotestować przeciw zarzutom, żeśmy tylko narzędziem jakiejś kabały politycznej, zanosimy do Ciebie prośby, żebyś nas rozproszył, zniszczył zaraz, jeśliby kiedy tak być miało...»

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Henryk Panfil 1971 Fontana, USA
ks. Jan Bocian 1974 Chicago, USA
ks. Teodor Kłopotowski 1976 Chicago, USA
ks. Paweł Balcer 1986 Homestead, USA
br. John Traynor 1992 Kitchener, Kanada

URODZINY:

ks. Kazimierz Kryzel 1935 Polska
ks. Manuel Williams 1957 USA

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za tych, którzy przeżywają trudności w realizacji swojego powołania
2. O powołania do naszego Zgromadzenia
3. Za wspólnotę Domu zakonnego Auerbach