Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska
  • 1
  • 2
Prev Next

Konsekracja kościoła parafialnego w Sosnowcu

W niedzielę, 26 października 2014 roku, podczas uroczystej mszy św. o godz. 12:00, bp Grzegorz Kaszak, Biskup Sosnowiecki, dokonał konsekracji ołtarza i kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sosnowcu-Kazimierzu. Parafia ta, obchodząca w bieżącym roku jubileusz 25-lecia istnienia, była pierwotnie zarządzana przez kapłanów diecezjalnych, którzy rozpoczęli budowę kościoła. W 1996 roku ś.p. bp Adam Śmigielski SDB powierzył tę Parafię Zgromadzeniu Zmartwychwstańców; a urząd proboszcza (i funkcję budowniczego kościoła) pełnili o. Kazimierz Sawościanik CR oraz o. Dariusz Kujawa CR, który pełnił funkcję gospodarza uroczystości konsekracyjnej. Dziękując Panu Bogu za tę nową świątynię, gratulując naszym Współbraciom pracującym dziś w Sosnowcu: o. Dariuszowi, o. Edwardowi i o. Tomaszowi, prosimy o Boże błogosławieństwo dla wszystkich, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania tego kościoła i którzy będą w tym kościele oddawać Panu Bogu cześć i chwałę.

 

 


Kalendarz modlitw 24 października

INTENCJA:


Aby poprzez swoje nauczanie i badania naukowe zakonnicy zachęcali innych, aby z prawdziwą wolnością włączyli się aktywnie w poszukiwanie prawdy poprzez swobodę badania naukowego, poprzez refleksję nad własnym życiem i właściwą, krytyczną postawę wobec otaczającego świata (art. 201)


«Rozległe i święte teorie niełatwo się dają wcielać w ciasny obręb praktycznego życia grzeszników» (KW, 91)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

URODZINY:

ks. Jose Pereira da Silva 1963 Ameryka Południowa

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. O łaskę naśladowania naszych Założycieli oraz o ducha zmartwychwstania
2. Za rodziny dotknięte alkoholizmem i biedą
3. Za wspólnotę Domu zakonnego Auerbach