Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska
  • 1
  • 2
Prev Next

Konsekracja kościoła parafialnego w Sosnowcu

W niedzielę, 26 października 2014 roku, podczas uroczystej mszy św. o godz. 12:00, bp Grzegorz Kaszak, Biskup Sosnowiecki, dokonał konsekracji ołtarza i kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sosnowcu-Kazimierzu. Parafia ta, obchodząca w bieżącym roku jubileusz 25-lecia istnienia, była pierwotnie zarządzana przez kapłanów diecezjalnych, którzy rozpoczęli budowę kościoła. W 1996 roku ś.p. bp Adam Śmigielski SDB powierzył tę Parafię Zgromadzeniu Zmartwychwstańców; a urząd proboszcza (i funkcję budowniczego kościoła) pełnili o. Kazimierz Sawościanik CR oraz o. Dariusz Kujawa CR, który pełnił funkcję gospodarza uroczystości konsekracyjnej. Dziękując Panu Bogu za tę nową świątynię, gratulując naszym Współbraciom pracującym dziś w Sosnowcu: o. Dariuszowi, o. Edwardowi i o. Tomaszowi, prosimy o Boże błogosławieństwo dla wszystkich, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania tego kościoła i którzy będą w tym kościele oddawać Panu Bogu cześć i chwałę.

 

 


Kalendarz modlitw 24 stycznia

INTENCJA:


Abyśmy, jako zmartwychwstańcy usiłowali dawać świadectwo tej właśnie przemieniającej sile Bożej miłości nie tylko w naszym życiu osobistym, lecz również w życiu wspólnotowym (art. 1)


«Moja wola, moje życie powinno być wyrazem Boga. Piszę: powinno być; nie śmiem jeszcze napisać: jest wyrazem Boga...» (15.11.1830, Londyn)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Wilhelm Kloepfer 1925 Kitchener, Kanada

 

URODZINY:

ks. Stefan Glab 1954 USA
ks. Jan Dziechciar 1961 Polska


INTENCJA SZCZEGÓŁOWA

1. Za prowincjalne i regionalne komisje oraz za nasze komisje międzynarodowe
2. Za naszych dobroczyńców, żywych i zmarłych
3. Za wspólnotę Domu zakonnego Auerbach