Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska


Kalendarz modlitw 12 listopada

INTENCJA:


Aby zakonnicy uznali, że laikat ma specyficzne posłannictwo w służbie Kościoła i dlatego i dali mu swobodę działania i zachęcili do inicjatywy (art. 212)


«Nie ma polityki i narodu bez jedności, nie ma jedności bez religii» (KW, 110)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Eugeniusz Winkelman 1965 Chicago, USA

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają¬cych
2. Za zmarłych kierowników formacji: mistrzów nowicjuszy, rektorów seminariów, ojców duchownych, spowiedników
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Radziwiłłowie