Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska


Kalendarz modlitw 23 października

INTENCJA:


Aby nasi zakonnicy pielęgnowali głębokie poszanowanie i umiłowanie prawdy, której źródłem jest Chrystus «Droga, Prawda i Życie» (J 14,6). (art. 201)


«Potrzeba apostolstwa: dla ożywienia w całej czystości, szczerości i mocy uczuć religijnych; dla wprowadzenia przepisów i rad Ewangelii z całą ścisłością i zupełnością w praktykę, w obyczaje; dla oświecenia umysłów» (KW, 90)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Władysław Motała 1987 Drawsko Pom., Polska

URODZINY:

ks. Leonard Krzywda 1938 USA

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za naszych braci na misjach
2. Za tych, którzy żyją na marginesie Wspólnoty
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Bułgarii