Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska


Kalendarz modlitw 18 lutego

INTENCJA:


Abyśmy oddawali cześć Maryi, tak jak to uczynił sam Bóg wybiera¬jąc ją na Matkę Zbawiciela oraz czyniąc ją Matką Kościoła, który jest Jego Ciałem. Byśmy, zgodnie z naszą tradycją uznawali Maryję za Matkę naszego Zgromadzenia i pamiętali, że jesteśmy szczególnie powołani do szerzenia Jej czci (art. 8)


«Dzięki Ci po trzykroć dzięki za doprowadzenie mnie nareszcie do źródła najczystszej prawdy, arki Nowego Przymierza!» (28.12.1834, Paryż)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za


ZMARŁYCH:

ks. Czesław Szulc 1949 Chicago, USA


URODZINY:

ks. Tadeusz Gajda 1952 Polska


INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich, strapionych kuszonych i konają¬cych
2. Za Siostry Zmartwychwstanki i ich apostolaty
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Australii