Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska


Kalendarz modlitw 28 maja

INTENCJA:


Aby maryjna pobożność, podporządkowana czci oddawanej Boskiemu Zbawicielowi i w połączeniu z nią, była bardzo skutecznym elementem duszpasterskim oraz stanowiła siłę odnowy życia chrześcijańskiego


«Miserere mei Domine! Boże, bądź miłościw mnie niegodnemu!» (20.11.1837, Grande Trappe)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Edwin Mitrenga 1985 Park Ridge, USA
ks. Hieronim Andracki 2001 Chicago, USA

URODZINY:

ks. Stanisław Lasota 1953 USA
br. Mariusz Zięba 1977 Polska
now. Vitalis Masika 1988 Generalat

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ:

ks. Edward Jaskula 1955 USA

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i o. Pawła Smolikowskiego
2. Za anglikańską Wspólnotę Zmartwychwstania Pańskiego
3. Za wspólnotę Domu zakonnego we Lwowie