Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska
Rok zycia konsekrowanego


Kalendarz modlitw 23 lipca

INTENCJA:


Abyśmy w duchu ubóstwa, dla doskonałego wypełnienia ślubów i prawdziwego umierania z Chrystusem wypełniali wszystko należycie i wiernie, odważnie wychodząc na spotkanie przeciwnościom, miłośnie i gorliwie zwyciężali wszelkie trudności i wszystko, co by nas mogło odłączyć od Boga (art. 80)


«...abyś nas... rozproszył i zniszczył... jeślibyśmy kiedykolwiek mieli... zmieniając cel naszego społecznego w jedno zebrania - charakter nasz i duch religijny mieli obracać za narzędzie tylko rzeczy podrzędnych, doczesnych...»

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

URODZINY:

br. Edward Jaszkowski 1938 USA
ks. Wojciech Mleczko 1980 Polska

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. O stały wzrost ducha pobożności w nas i w wiernych, którym służymy
2. O nowe powołania na braci współpracowników
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Bułgarii