Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska


Kalendarz modlitw 28 lutego

INTENCJA:


Abyśmy, jako członkowie Zgromadzenia byli zakonnikami w Kościele i dla Kościoła i choćby nawet nie było wyraźnych odniesień w każdym wypadku do obowiązującego prawodawstwa Kościoła, w naszym życiu zakonnym i duszpasterskim uznawali prawodawstwo kościelne i jego dyrektywy (art. 11)


«Boże najlitościwszy, bądź moją pomocą ku poprawie mego życia!» (02.05.1835, Paryż)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Andrzej Ernewein 1976 London, Kanada


IMIENINY:

ks. Roman Lebiedziuk 
ks. Roman Palma


URODZINY:

br. Zygmunt Pawluk 1974 Polska


INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich, strapionych kuszonych i konają¬cych
2. Za Ojca Generała i jego Radę, aby prowadzili Zgromadzenie w Duchu Świętym, służąc jako modele życia charyzmatem, oraz otwartości i zaufania
3. Za wspólnotę Domu zakonnego we Lwowie i w Samborze