Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska


Kalendarz modlitw 19 października

INTENCJA:


Aby duszpasterze i wychowawcy współpracowali ze sobą, by osiągnąć wspólny cel, jakim jest zmartwychwstanie społeczeństwa (art. 199)


«Modlić się o wyniszczenie wszystkich nałogów starego człowieka, o zupełne odrodzenie, o żywą wiarę, czystą miłość, niezachwianą nadzieję, o oświecenie myśli, pokrzepienie woli, poskromienie ciała i wszelkiej pożądliwości» (KW, 86)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

URODZINY:

ks. Dennis Sanders 1940 USA
ks. bp Wiesław Śpiewak 1963 Polska

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. O stały wzrost w pobożności dla nas samych oraz naszych wiernych
2. O nowe powołania do naszej Wspólnoty
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Górnej Austrii