Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska


Kalendarz modlitw 13 czerwca

INTENCJA:


Aby nawet trudny obowiązek udzielania upomnienia stał się posługą miłości przez to, że przełożony będzie usiłował okazać cierpliwość, wyrozumiałość, ostrożność
w potępianiu i przebaczenie na wzór Chrystusa przebaczającego Piotrowi po jego zaparciu (art. 47)


«O Boże! ...o ile ja zawiniłem przez moje niedbalstwo, lenistwo, oziębłość dla Ciebie, o Panie, daj mi, Panie, to wszystko odpokutować!» (19.06.1838, Paryż)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Władysław Kwiatkowski 1954 Rzym, Włochy
ks. Aleksander Bartnik 1980 Złocieniec, Polska
ks. Tadeusz Włodarczyk 2012 Warszawa, Polska

IMIENINY:

ks. Lucjan Bartkowiak

URODZINY:

br. Stefan Pawluczuk 1951 Polska

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za Kościół św., za Ojca św. oraz za naszego biskupa diecezjalnego
2. Za naszych rodziców, rodzeństwo, przyjaciół i dobroczyńców
3. Za duszpasterzy i parafian Parafii św. Antoniego w Radziwiłłowie (w dniu odpustu)