Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska


Kalendarz modlitw 15 kwietnia

INTENCJA:


Aby ubóstwo nie było dla nas pretekstem do zaniedbania obowiązku sprawiedliwej zapłaty za pracę tych, których zatrudniamy i do nieuczciwego ich traktowania (art. 38)


«Boże! Zmiłuj się nade mną... Natchnij mnie Twoim Świętym Duchem pokory, cierpliwości, żarliwości...” (13.06.1836, Paryż)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Aleksander Jełowicki 1877 Rzym, Włochy

URODZINY:

ks. Maciej Braun 1977 Polska

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Aby modlitewna refleksja nad naszym charyzmatem pomogła nam rozpoznać głos Ducha Świętego przemawiającego do nas również dzisiaj
2. Za naszą Ojczyznę, o sprawiedliwość i pokój
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Warszawie