Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska


Kalendarz modlitw 21 lutego

INTENCJA:


Aby, przez swoje życie apostolskie, Zgromadzenie uczestniczyło w Chrystusowym posłannictwie nauczania i uświęcania, zakładając w sercach ludzkich Jego królestwo (art. 9)


«Dzięki Ci, po trzykroć dzięki, o miłosierny Boże! Dodawaj mi Twojej łaski, aby to moje nowe przymierze z Twoim Kościołem, z Tobą było już na wieki» (10.01.1835, Paryż)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za


ZMARŁYCH:

ks. Wincenty Moszyński 1920 Rzym, Włochy
br. Lucjan Budziński 1990 St. Louis, Missouri, USA


URODZINY:

ks. Edward Jaskuła 1929 USA


ROCZNICA ŚWIĘCEŃ:

ks. Zdzisław Korcz 1959 Polska


INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. O Boże błogosławieństwo dla prac Międzynarodowej Komisji Formacji
2. Za członków wszystkich komisji prowincjalnych i regionalnych
3. Za wspólnotę Domu zakonnego św. Krzyża na Rennwegu w Wiedniu