Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska


Kalendarz modlitw 31 lipca

INTENCJA:


Aby przełożony prowincjalny/regionalny wspomagany swoją radą mógł skutecznie koordynować, kierować i aktywizować apostolat tak wewnętrzny, jak i zewnętrzny całej prowincji/regionu, poprzez ścisły kontakt z poszczególnymi członkami i lokalnymi wspólnotami (art. 119)


«Nad każdym dniem serio pracować, żeby go przepędzić święcie» (KW, 7)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. O łaskę naśladowania naszych Założycieli i o wierność naszemu charyzmatowi
2. Za naszych kleryków, juniorystów, nowicjuszy, postulantów oraz ich formatorów
3. Za naszych współbraci na Bermudach, w Boliwii, Brazylii, Jerozolimie, Kanadzie, Tanzanii, USA i we Włoszech