Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska


Kalendarz modlitw 16 grudnia

INTENCJA:


Abyśmy zwiastowali wyzwolenie i zbawienie każdej osoby i całego społeczeństwa jako przejście ze śmierci do życia (Misja)


«...radziłbym wam za najpierwszy cel i najgłówniejsze usiłowanie praktykę życia chrześcijańskiego i apostolstwo dla utworzenia społeczności pragnącej żyć zupełnie w duchu Chrystusowym...» (BM, 8n)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Walerian Kalinka 1886 Lwów, Polska
ks. Francis Ruetz 2012 Watrloo, Kanada

URODZINY:

ks. Marion Wróblewski 1938 USA
ks. Ryszard Bała 1961 Polska

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych oraz o powołania
2. Za współbraci pracujących naukowo i w apostolatach specjalistycznych
3. Za wspólnotę Domu zakonnego w Wierzchowie