Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska


Kalendarz modlitw 1 grudnia

INTENCJA:


Abyśmy się starali poznać i zrozumieć charyzmat Zgromadzenia, jego duchowość i historię


WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

URODZINY:

ks. Henryk Ruszel 1926 USA

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ:

ks. Rafał Wasilewski 2012 USA

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za Kościół św., Ojca św. oraz za naszego biskupa diecezjalnego
2. Za członków Regionu Południowoamerykańskiego
3. Za wspólnotę Domu Prowincjalnego w Krakowie

«W emigracji uprawiać naprzód trzeba grunt religijny, rozkrzewić wiarę i miłość chrześcijańską, wskrzesić, rozszerzyć, umocnić, wprowadzić w praktyczne życie pewną masę uczuć i myśli prawdziwie moralnych, religijnych, chrześcijańskich, nim