Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska


Kalendarz modlitw 22 lutego

INTENCJA:


Aby w pełnieniu Chrystusowego posłannictwa członkowie Zgromadzenia byli zawsze otwarci na potrzeby Kościoła i społeczeństwa naszych czasów (art. 9)


«Abym przez całe moje dalsze życie okazał się godnym Twojego Miłosierdzia...» (10.01.1935, Paryż)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za


ZMARŁYCH:

ks. Klemens Weiss 1980 Chicago, USA


URODZINY:

ks. Raymond Hughes 1935 O-K
ks. Kazimierz Wójtowicz 1945 Polska


INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Aby Duch Święty prowadził naszych duszpasterzy powołaniowych w ich pracy oraz o powołania do naszego Zgromadzenia
2. Za wszystkich, którzy przeżywają trudności na drodze realizacji powołania
3. Za wspólnotę Domu zakonnego św. Łukasza w Wiedniu