Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska


Kalendarz modlitw 15 sierpnia WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, uroczystość

INTENCJA:


Aby Maryja, która poprzez Wniebowzięcie dostąpiła udziału w życiu zmartwychwstałym Jezusa, była dla nas Zmartwychwstańców we wszystkim wzo¬rem życia i działania, tak abyśmy i my stali się uczestnikami nowego życia Jej Syna (art. 8)


«Boże najmiłosierniejszy! Przez mękę i zasługi Chrystusa Pana, przez przyczynę Bogurodzicy, przebacz, daruj, skrusz serce moje, daj żal, żal na całe życie i pokorę...» (20.11.1837, Grande Trappe)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

br. Roman Wiśniewski 1985 Kościerzyna, Polska

URODZINY:

ks. Antoni Dziorek 1950 USA

ROCZNICA ŚLUBÓW WIECZYSTYCH:

br. Klemens Kłosowski 1954
br. Stefan Pawluczuk 1978

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za Kościół św., Ojca św. i naszego miejscowego biskupa diecezjalnego
2. O prawdziwy i żywy kult Matki Bożej w naszych parafiach
3. Za duszpasterzy i parafian Parafii Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu, Burgas, Małych Lewarach (w dniu odpustu)