Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska
Rok zycia konsekrowanego


Kalendarz modlitw 21 października

INTENCJA:


Aby w apostolacie wychowania nasi zakonnicy wpajali w ludzi poczucie osobistej godności, wolności i posłannictwa oraz stwarzali wśród nich wspólnotę ożywioną duchem Jezusa Zmartwychwstałego (art. 200)


«Przed modlitwą wypędzić z myśli wszelki przedmiot ziemski» (KW, 88)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ:

ks. Jan Miles 1951 O-K

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych oraz o powołania
2. Za tych, którym winniśmy naszą wdzięczność i modlitwę
3. Za wspólnotę Domu zakonnego św. Krzyża na Rennwegu w Wiedniu