Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska


Kalendarz modlitw 26 lutego ROCZNICA ŚMIERCI O. HIERONIMA KAJSIEWICZA

INTENCJA:


Abyśmy nasze Zgromadzenie uważali za matkę, która troszczy się o rozwój naszego życia zakonnego (art. 10)


«Wiara moja nie była już zachwiana przez żadną gwałtowną pokusę; tym godniejszy potępienia mój brak żarliwości ducha, brak porządku w życiu, co tym gorzej, że dla innych winienem był być przykładem...» (24.04.1835, Paryż)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za


ZMARŁYCH:

ks. Alfred Bentkowski 1850 Rzym, Włochy
ks. HIERONIM KAJSIEWICZ 1873 Rzym, Włochy
br. Hieronim Manfrini 1911 Rzym, Włochy
ks. Seweryn Fikus 1965 Kraków, Polska


IMIENINY:

ks. Mirosław Bania
br. Mirosław Kłudka


INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za wysiedlonych, bezrobotnych, biednych i umierających z głodu na całym świecie
2. O beatyfikację o. Hieronima Kajsiewicza (w rocznicę śmierci)
3. Za wspólnotę Domu zakonnego na Mentorelli